AİLE HUKUKU

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI              : C… B… (T.C.:…………)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : X ülkesinde …. Mahkemesinin kararı ile boşanmış olan taraflar hakkında verilen boşanma kararının tanınması ve tenfizi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile eski eşi C… B…, evlendikleri ../../…. tarihinden bu yana X ülkesinde yaşamakta olup halen daha bu ülkenin Y şehrinde ikamet etmektedirler. Tarafların müşterek çocukları olmayıp evliliklerini sona erdirmeye karar vermişlerdir. Yaşadıkları yerde usulüne uygun bir boşanma davası ikame etmişler ve … Mahkemesinin ../../…. Tarihli kararı ile boşanmışlardır.  (EK-1) Boşanma hükmü ile davacı müvekkil lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre “yabancı ilamın o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş olması tanıma davasının kabulü için yeterlidir” kabul edilmektedir. Boşanma kararı X devlet kanunlarına göre usulüne uygun olarak,  ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen bu ilam onanmış ve apostil şerhi de alınmıştır. İlgili onanmış belgelerin Noter onaylı tercümeleri yapılmış ve bu evraklar işbu dilekçe ekinde Mahkemenize sunulmuştur. (EK-2)

MÖHUK m.50 demektedir ki: “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.”

Türk hukuk sistemimize göre yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararları tanıma ya da tenfiz olmadıkça Türk Hukuku yönünden anlam taşımadığından (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.12.2011, E.2010/22869, K. 2011/21699) tarafların boşanma kararının tanınması ve tenfizini Mahkemenizden talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : MÖHUK, HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : … Mahkemesinin ../../…. Tarihli kesinleşmiş ve apostil şerhi alınmış ilamı, Mahkeme belgelerinin Noterlikçe yapılmış onaylı tercümesi, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Kesinleşen boşanma kararının boşanma hükmü yönünden tanınmasına, tazminat hükümleri yönünden tenfizine, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.16.02.2023

 

 

Davacı Vekili

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

boşanma kararının tanınması ve tenfizi, tanıma ve tenfiz farkı nedir, yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz ne kadar sürer, tanıma ve tenfiz kararı ne demek, boşanma tanıma tenfiz hangi mahkeme, boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi, tenfiz kararı nasıl alınır, tenfiz davasını kim açar, tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır, yurt dışında alınmış olan boşanma kararı türkiye’de geçerli midir, yurt dışında evlenmiş biri türkiyede boşanabilir mi, tanıma tenfiz için özel yetki gerekir mi

Call Now Button