AİLE HUKUKU

Birlikte Evlat Edinme Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACILAR       :1-A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

                                :2- C… B… (T.C.:…………)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI            : 1-AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İL MÜDÜRLÜĞÜ)

                              2-KÜÇÜĞÜN ANNE VE BABASI (T.C.:…………)

ADRES                 :…

DAVA KONUSU   : Müvekkillerin küçük E… D…’yi birlikte evlat edinmelerine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

../../…. Doğumlu müvekkil A….. B…. ile ../../…. doğumlu eşi C… B…, ../../…. Tarihinde evlenmişler ve bu tarihten beri ikamet adresleri olan ……. Ankara’da birlikte yaşamaktadırlar. Müvekkillerin nüfus kayıt belgeleri, evlilik belgeleri ve ikametgâh belgeleri işbu dilekçe ekinde Mahkemenize sunulmaktadır.  (EK-1)

Müvekkil A….. B…. ‘nin mesleği …. olup, …. Kurumunda çalışmaktadır. Diğer müvekkil eş C… B…’nin mesleği ise … olup o da … kurumunda çalışmaktadır. İki müvekkilin de gelir seviyesi günümüz koşullarında ortalama bir ailenin gelir seviyesinden yüksek olup, müvekkillerin maaş hesap bilgileri ve banka kayıtları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-2) bununla birlikte müvekkillerin yaşamakta oldukları aile konutları da kendilerine ait olup tapu belgesi de ekte sunulmuştur. (EK-3)

Müvekkillerin çok istemelerine rağmen müşterek bir çocukları yoktur. Bir çocuk sahibi olmak isteyen müvekkiller evlat edinme yoluyla ebeveyn olmak istemektedirler. Yakın çevreleri aracılığı ile tanıdıkları küçük E… D… anne ve babasının çocuğa yetebilecek imkanları bulunmamaktadır. Davalı ailenin bir düzen kuramaması sebebiyle küçük E… D… , geçtiğimiz …. senesinden beri müvekkillerin evinde yaşamaktadır. Bu durum tanık anlatımları ile ortaya konacaktır.

TMK m.305 demektedir ki: “Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.” Anılan evlat edinmenin genel koşulu kanun maddesinin de gerçekleşmesi ve açıklanan diğer sebeplerle küçük E… D…’ye daha iyi imkanlar sunulabilmesi adına davacı müvekkiller ile davalılar şifahen görüşmüşler ve müvekkillerin küçüğü evlat edinmeleri hususunda hemfikir olmuşlardır.

Davacı müvekkiller, küçüğe hem maddi hem de manevi olarak yüksek standartlarda bir hayat sunabilecek olup bunu gerçekleştirmeyi de oldukça fazla istemektedirler. Hem maddi hem de manevi olarak küçüğe ebeveynlik yapmak konusunda hiçbir sıkıntıları bulunmayan müvekkillerin sosyal ve ekonomik varlıkları Mahkemenizce incelendiğinde bu durum açığa kavuşacaktır.

TMK m.306 demektedir ki “Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.” Anılan madde ile müvekkillerin birlikte evlat edinebilmeleri için aranan bir diğer şart da yerine getirilmiş olduğundan görülmektedir ki müvekkillerin küçüğü evlat edinmeleri için hiçbir engel bulunmamaktadır. Açıklanan tüm bu sebeplerle müvekkillerin küçük E… D…’yi birlikte evlat edinmelerine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, evlilik belgeleri, ikametgâh belgeleri, banka kayıtları, tapu bilgileri, malvarlığı sorgu kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Müvekkillerin küçük E… D…’yi birlikte evlat edinmelerine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.20.02.2023

 

Davacı Vekili

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

evlatlık almanın şartları nelerdir, evlat edinmek için kaç yıl evli olmak gerekir, evlatlık kararını hangi mahkeme verir, tek başına veya birlikte evlat edinmenin şartları nelerdir, evlat edinme davasında davalı kim olur, eşlerden biri tek başına evlat edinebilir mi, evlat edinme davası, birlikte evlat edinme davası

 

Call Now Button