AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA NÖBETÇİ (     ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

 

ERKEN DURUŞMA TARİHİ VERİLMESİ TALEPLİDİR.

 

DAVACI                   :A….. B….. (T.C:………..)

ADRES

VEKİLİ                     :

ADRES

DAVALI                   :C….. D….. (T.C:………..)

                                     ……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara

TALEP KONUSU    :EVLİLİLK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇEMİZİN VE PROTOKOLÜN SUNULMASINDAN VE EN ERKEN TARİHE DURUŞMA GÜNÜ VERİLMESİ TALEBİMİZDEN İBARETTİR.

AÇIKLAMALAR    :

1.Müvekkilim A….. B….. ile davalı C….. D….. 01.01.2020 tarihinde evlenmiş olup, tarafların evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlilik müddetince yukarıda belirttiğimiz ……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara  adresinde ikamet etmişlerdir.

2.Taraflar aralarındaki mevcut uyuşmazlıklar geçimsizliklerine rağmen evlilik birliğini yürütme çabası sergilemişlerdir. Taraflar arasında mizaç uyuşmazlığı ve bunun da geçimsizliğe yol açması sebebiyle iş bu evlilik birliğini devam ettiremez duruma gelmişlerdir. Müvekkil ile davalı arasındaki evlilik birliği ortak hayatı sürdüremeyecek derecede sarsılmış ve evlilik birliği fiilen sona ermiştir.

3.Davacı müvekkil ve davalı taraf 05.07.2021 tarihinde yaptıkları protokol dahilinde evlilik birliğine anlaşmalı olarak son vermeyi istemektedirler. Bu nedenle Sayın Mahkemenize dilekçe ekinde ibraz ettiğimiz protokol koşulları ve maddeleri dahilinde, fiilen bitmiş olan evliliklerini hukuken de sonlandırmak istemektedirler.

4.Yukarıda belirttiğimiz hususlar ve ekte sunduğumuz anlaşmalı boşanma protokolü hükümlerinin tamamının karar metninde yer alması talebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygı ile vekaleten talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       :T.M.K., Av. Kan. Ve Sair İlgili mevzuat

DELİLLER                          :Nüfus kayıtları, boşanma protokolü, GSM ve sosyal iletişim platformu yazışmaları, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP            :Yukarıda kısaca arz edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle davacı müvekkil ile davalı arasında fiilen bitmiş olan evlilik birliğinin hukuken de Anlaşmalı Boşanma Protokolü maddeleri dahilinde BOŞANMA ile sona erdirilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederiz.06.07.2021

Davacı Vekili

 

EKLER:

1-05.07.2021 Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü ASLI

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

boşanma sözleşmesi, anlaşmalı boşanma sözleşmesi, boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma nedir, anlaşmalı boşanma davası nerede açılır, anlaşmalı boşanma protokolünün geçerlilik süresi ne kadardır, boşanma protokolünde neler yazılır, boşanma sözleşmesi nedir, boşanma için dilekçe nasıl verilir, anlaşmalı boşanmaya ne kadar para gider, anlaşmalı boşanma nasıl olur 2021, anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi, boşanma davası açıldıktan ne kadar sonra mahkeme olur, anlaşmalı boşanma kaç gün sürer 2021, boşanma davası dilekçesi elle yazılır mı, anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur, boşanmak için evli kalma süresi ne kadar, anlaşmalı boşanmada dilekçeye ne yazılır, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir, anlaşmalı boşanmak için neler gerekli, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Call Now Button