GAYRİMENKUL HUKUKU

Kiracı Tarafından Kira Sözleşmesinin Feshi Bildirimi

Ankara, 20.05.2022

ANKARA (   ) NOTERLİĞİ

Kanalı İle

İHTARNAME

 İHTAR EDEN (KİRACI)                    :A… B… (TC Kimlik No: …)

                                                           ADRES

VEKİLİ                                             :

MUHATAP (KİRAYA VEREN)       :C… D… (TC Kimlik No: …)

                                                           ADRES

KONU                                              : Kira kontratının feshi ile kiralananın tahliye edileceğinin bildirilmesi hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR

Müvekkil A… B…, tarafınıza ait … adresinde bulunan taşınmazı, …/../…. tarihli kira mukavelesi gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi demektedir ki: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.”

Görülen lüzum üzerine müvekkil, söz konusu konutu ../../…. tarihinde boşaltmak istemektedir. Anılan kanun maddesi gereğince müvekkil bildirim yoluyla kira sözleşmesini sona erdirme hakkına haizdir. Bu sebeple müvekkil tarafından, ../../…. tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesiyle kiracısı bulunduğu gayrimenkulü,

-../../…. tarihinde tahliye edileceğini ve tüm anahtarları ile birlikte teslim edileceğini,

-Kiralanan yerden müvekkile ait eşyaların çıkarılacağını,

-Kiralanan gayrimenkulü temiz ve kullanıma elverişli halde kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edileceği ihtar edilmektedir.

İSTEM SONUCU: Taraflar arasında imza edilen kira sözleşmesi uyarınca, kiralananın ../../…. tarihinde müvekkilce boşaltılacağını ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini ve bununla birlikte kiralanan mülkte herhangi bir zarara neden olunmadığından ve tahliye tarihi itibariyle ödenmemiş kira borcu da bulunmadığından, kira sözleşmesi gereği tarafınıza ödenen 000,00 TL depozito bedelinin, gayrimenkulün tahliyesinden itibaren 15 gün içerisinde müvekkile ait aşağıda bilgileri verilen banka hesabına ödenmesi talebimizi tarafınıza ihtar ederiz. Saygılarımızla.

 

Kiracı A… B…

Vekili

SAYIN NOTER, 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 20.05.2022

EKİ: Onanmış Vekaletname

 

kira sözleşmesinin feshi ihtarnamesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirimi, 1 yıllık kira sözleşmesi nasıl feshedilir, kira sözleşmesi tek taraflı feshedilir mi, 1 yıllık kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi, kira fesih bildirimi nasıl yapılır, kiraya veren kira sözleşmesini feshedebilir mi, kira sözleşmesi fesih edilirse ne olur, kiracı sözleşme tarihinden önce çıkarsa ne olur, kiracı evden çıkacağını kaç gün önceden bildirmeli, kira sözleşmesi fesih bildirimi ne zaman yapılır, kiracı evden çıkarken ne yapmalı, kira sözleşmesi hangi hallerde sona erer, kira sözleşmesinin karşılıklı feshi nasıl yapılır, kira sözleşmesi bitmeden kaç ay önce ihtar çekilmeli, ihtarname çekildikten sonra kiracı ne zaman çıkar, 1 yıllık sözleşmesi biten kiracı evden çıkabilir mi, kira kontratı bittikten sonra kiracı ne kadar süre oturabilir, kiracıya evi boşaltması için ihtarname nasıl çekilir, kiracı ev sahibine ne zaman haber vermeli

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button