AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYETE KARAR VERİLİRKEN, KARDEŞLERİN BİRBİRLERİNDEN AYRILMASININ, GELİŞİMLERİNE OLUMSUZ ETKİ YAPACAĞI HUSUSU DİKKATE ALINIR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 22.07.2009 Tarih, 2009/3093 Esas, 2009/14756 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Tarafların müşterek çocukları 2005 doğumlu N., 2000 doğumlu Z. ve 1998 doğumlu Z. yaşları gereği ana bakım ve şefkatine muhtaçtırlar. Bu dosyada ve boşanma dosyasında alınan uzman raporlarında velayetlerin anneye verilmesinin çocukların menfaatine uygun olduğu belirtilmiştir. Kardeşlerin birbirlerinden ayrılmasının onların gelişimlerine olumsuz etki yapacağı açıktır.

Ana yanında kalmalarının çocukların bedeni ve fikri gelişimlerine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı gibi hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilememiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında müşterek çocukların velayetinin (TMK.m.182, 336/2) davacı anneye verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button