AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUĞUN, EBEVEYNİN OLUMSUZ YAŞAM TARZINI İDRAK EDEMEYECEK YAŞTA OLMASI DURUMUNDA, VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ÇOCUĞUN AHLAKİ YARARININ GEREĞİ OLDUĞU İDDİASI DİKKATE ALINMAZ.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 06.03.2008 Tarih, 2007/5526 Esas, 2008/2943 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Müşterek çocuk E.N.. 8.7.2002 doğumlu olup, yaşı nedeniyle annenin olumsuz davranışlarını anlayamaz. O halde anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta bulunan küçüğün velayetinin anneye verilmesi gerektiğinin düşünülmemiş olması, yazılı gerekçelerle belirtilen şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button