CEZA HUKUKUYARGI KARARLARI

KULLANMAK AMACIYLA BULUNDURDUĞU UYUŞTURUCU MADDEYİ BAŞKALARINA DA İKRAM EDEREK BİRLİKTE KULLANMAK, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNU DEĞİL, KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNU MEYDANA GETİRİR

Yargıtay 20.Ceza Dairesi 22.11.2017 Tarih, 2017/3501 Esas, 2017/6386 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Esrar içildiğine ilişkin ihbar sonrasında, 07.03.2009 günü olay yerine gelen kolluk görevlilerine, üzerindeki 2 gr esrarı teslim eden sanığın savunması, olay ve yakalama tutanağı ile evrakı tefrik edilen ve tanık olarak dinlenen … ve …’in anlatımları karşısında sanığın kullanmak amacıyla bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkalarına da ikram ederek onlarla birlikte kullandığı, sanığın kastının maddenin mülkiyetini ya da zilyetliğini devretmek olmaması sebebiyle, başkalarına temin etme ya da temin amaçlı bulundurma suçunun oluşmayacağından sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

uyuşturucu imal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ceza hukuku, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışa arz etmek, uyuşturucu sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde depolamak, ceza davası, uyuşturucu suçları, uyarıcı madde suçları, uyuşturucu kullanma suçları, uyuşturucu ticaret suçları uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satın almak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek, uyuşturucu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde bulundurmak, uyarıcı, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde başkalarına vermek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde kabul etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu maddeleri başkalarına ikram etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin hile ile veya zorla verilmesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma amacıyla bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde nakletmek, cezaevinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ihraç etmek

Call Now Button