MİRAS HUKUKU

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

İSTEMDE BULUNAN

DAVACI              :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI               :Hasımsız

MURİS                  :C…… B……… (T.C.:………….)

DAVA KONUSU   : Mirasçılık Belgesi verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İşbu dilekçe ile veraset ilamı verilmesi talebinde bulunan davacı müvekkilin babası muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir.

Muris C….B….’nin vefatıyla geriye yalnızca çocukları davacı müvekkil ve kardeşi D… B… kalmıştır. Müvekkil ve kardeşi murisin tek mirasçılarıdır; murisin başka mirasçısı yoktur. Murisin bırakmış olduğu bilinen bir vasiyetnamesi yoktur.

Her ne kadar murisin malvarlığının bir kısmı tarafımızca bilinmekte ise de bilinmeyen kısmının tespit edilebilmesi için müvekkil tarafından terekenin tespiti ve sonrasında da tasfiyesi davası ikame edilecektir.

Açıklanan bu sebeple davacı müvekkil ve diğer mirasçının mirasçı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenler ile, tarafımıza mirasçılık belgesi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 04.08.2022

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

veraset ilamı, mirasçılık belgesi, veraset ilamı davası, mirasçılık belgesi davası, veraset ilamı nasıl alınır, veraset ilamı ne demek, mirasçılık belgesi nereden alınır, mirasçılık belgesi veraset ilamı nedir, mirasçılık belgesi için ne gerekir, veraset ilamı için kimler başvurabilir, mirasçılık belgesi aldıktan sonra ne yapılır, mirasçılık belgesi ne işe yarar

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button