GAYRİMENKUL HUKUKU

Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması Nedeniyle Tahliyesi

Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması Nedeniyle Tahliyesi

İlgili Kanun Maddesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 352.madde 3.fıkra

Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle

MADDE 352- “Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.”

Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye

Esasen konu başlığı kiracının oturacak başka konutunun olması nedeniyle tahliye olsa da kanun hükmünden de görüleceği üzere, kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin bir konutunun olması halinde ve diğer şartların da sağlanması durumunda Türk Borçlar Kanunu 352.maddesi 3.fıkrasında dayanarak tahliye davası açılabilmekte ve tahliye işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Kiracının Oturacak Başka Bir Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları

-Kiracının Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediyesi Sınırları İçerisinde Bir Konutunun Olması

-Kiracıya Veya Birlikte Yaşadığı Eşine Ait Konutun Oturmaya Elverişli Olması

-Kiracıya Veya Birlikte Yaşadığı Eşine Ait Bir Konutun Olduğunun, Kiralayan Tarafında Kira Sözleşmesi Düzenlenirken Bilinmemesi

-Dönem Bitiminden İtibaren Bir Aylık Süre İçerisinde Dava Açılması

-Davanın Kiralayan Tarafından Açılması

Kiracının Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediyesi Sınırları İçerisinde Bir Konutunun Olması

Kanun lafzından da anlaşıldığı üzere söz konusu gayrimenkulün bir konut olması zorunludur. İşyeri olması durumunda bu sebebe dayanarak tahliye davası açılamayacağı açıktır. Yine söz konusu konutun kiracıya ait olması gerekmemekte, birlikte yaşadığı eşine ait olması durumunda da bu sebebe dayanarak tahliye davası açılabilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, eşin konutu olması durumunda eşlerin birlikte yaşıyor olmalarıdır. Buradan anlaşılması gereken kiracı ve eşinin arasında bir ayrılık veya uzaklaştırma kararı olmamasıdır. Zira bu durumda TBK 352/3 maddesine dayanarak açılan tahliye davası reddedilecektir.

Yine kanun lafzından da anlaşıldığı üzere söz konusu konutun, kiralanan konut ile aynı ilçe veya belde belediyesi sınırları içerisinde olması aranmaktadır. Bu noktada büyükşehir belediye sınırları içinde bir konutun olması, bu sebebe dayanarak açılan bir tahliye davasının kabulü için yeterli olmayacaktır.

Kiracıya Veya Birlikte Yaşadığı Eşine Ait Konutun Oturmaya Elverişli Olması

Kiracı veya eşine ait konutun oturmaya elverişli olması gerekmektedir. Bu hem fiziken oturmaya elverişli olması hem de hukuken oturmaya elverişli olması şeklinde anlaşılmalıdır. Zira sağlık açısından oturmaya elverişli olmayan bir konut nedeniyle veya deprem riski nedeniyle oturulmasına hukuken izin bulunmayan bir konut nedeniyle bu tahliye talebi mahkeme tarafından kabul görmeyecektir.

Kiracıya Veya Birlikte Yaşadığı Eşine Ait Bir Konutun Olduğunun, Kiralayan Tarafından Kira Sözleşmesi Düzenlenirken Bilinmemesi

Eğer kiralayan tarafından, kira sözleşmesi düzenlenirken, imza edilirken, kiracı veya eşine ait yukarıdaki niteliklerde bir konutun olduğu biliniyor idiyse, yine bu sebebe dayanarak tahliye davası kabul edilmeyecektir.

Dönem Bitiminden İtibaren Bir Aylık Süre İçerisinde Dava Açılması

Kiralayan, kira döneminin sonundan itibaren bir aylık süre içerisinde işbu davayı ikame etmelidir.

Davanın Kiralayan Tarafından Açılması

Bu davayı ancak kiralayan açabilecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme tahliye talep edilen kiralananın bulunduğu yer Mahkemesidir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

Türk Borçlar Kanunu madde 352, TBK 352, kiracının oturacak başka bir evinin olması, kiracının evi varsa ne olur, kiracı hangi sebeplerle tahliye edilir, kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi

Call Now Button