GAYRİMENKUL HUKUKU

Kiracının Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliyesi

Kiracının Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliyesi

İlgili Kanun Maddesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 352.madde 1.fıkra

Kiracından Kaynaklanan Sebeplerle

MADDE 352- “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Konut ve işyeri kiralarında sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir tahliye taahhütnamesi alınması. Kiracının, kiralayana, taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı beyanı/taahhüdüdür. Genelde, kira sözleşmesi kurulurken, kiralayan, mülk sahibi veya emlakçı tarafından kira sözleşmesi ile birlikte kiracıya imzalattırılan bir belge veya kira sözleşmesinin içerisinde bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak çoğu zaman kira sözleşmesinden ayrı olarak ve tarih atılmayarak kiracıya imzalattırılmakta ve kötü niyetli olarak da kullanılabilmektedir. Zira, kira bedeli noktasında gelecek yıllarda kiracı ile kiraya verenin anlaşamaması durumunda, tarihsiz olarak imzalattırılan bu belgenin bir baskı aracı olarak kullanılması çok rastlanılan bir durumdur.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Taşıması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin daha çok tarih atılmadan, matbu bir evrak şeklinde düzenlendiğine ve kira sözleşmesi ile birlikte kiraya veren veya emlakçı tarafından kiracıya imzalatıldığına şahit olmaktayız. Ancak bu noktada dikkate edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır ki bunlar geçerli bir tahliye taahhütnamesinin hangi unsurları taşıması gerektiğinin bilinmesidir. Geçerli bir tahliye taahhütnamesi-

-İlk Kira Sözleşmesinden Sonra Tanzim Edilmiş Ve İmzalanmış Olmalıdır

-Taahhüt Kiracı Tarafından Verilmiş Olmalıdır

-Taahhütname Yazılı Olmalıdır

İlk Kira Sözleşmesinden Sonra Tanzim Edilmiş Ve İmzalanmış Olmalıdır

Burada amaçlanan, kiracının daha yeni sözleşme imzalarken, başını bir yere sokabilmenin baskısı ile kiraya verenin istediği doğrultuda, kendi iradesi zedelenerek, kısaca istemeye istemeye tahliye taahhüdü vermek zorunda kalmasının önüne geçmektir. Uygulamada kiraya veren veya emlakçılar tarafından kira sözleşmesinin yapılması baskısı altında sözleşme ile birlikte tahliye taahhüdü de alınmakta olup, Yargıtay emsal kararlarında, bu durumun, kiracının gerçek iradesini yansıtmayacağı görüşündedir. Ancak Yargıtay’ ın kira sözleşmesinin kurulması baskısı altında verilmiş olan taahhütnamenin iptali için dava açılması gerektiği, aksi takdirde taahhütnamenin geçerli sayılacağı yönünde kararları da mevcuttur.

Taahhüt Kiracı Tarafından Verilmiş Olmalıdır

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinde kiracı olarak görünen kişi tarafından veya onun yetkili vekili tarafından verilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kira sözleşmesinde kiracı sıfatı bulunmayana kiracının eşi, çocukları ve yakınları gibi şahısların taahhütleri, geçerli bir tahliye taahhütnamesinin sonuçlarını doğurmayacaktır.

Taahhütname Yazılı Olmalıdır

Burada anlatılmak istenilen adi veya resmi yazılı şekilde olabileceği, sözlü vaadin geçerli sayılmayacağıdır. Yazılı taahhütler arasında da en geçerli olan ve en kolay sonuca götüren Noterlikte bu işlemin yapılmasıdır. Zira Noterlikte tahliye taahhütnamesi düzenlendiği takdirde kiraya veren tarafında icra kanalıyla tahliye talep edildiğinde, kiracının itiraz etmesi noktasında, kiraya veren direkt dava açmak zorunda kalmayacak, İcra Hukuk Mahkemesinden itirazın kaldırılması yoluna başvurabilecektir. Oysa adi yazılı bir şekilde tahliye taahhütnamesi düzenlenmesi noktasında, icra yoluyla tahliye talep edildiğinde, borçlunun yani kiracının itirazına karşı, davacının yani kiraya verenin Sulh Hukuk mahkemesinde dava yoluna gitmekten başka yolu kalmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin şartları sağlanmışsa, kiraya veren tarafından taahhüt edilen tarihin geçmesinden itibaren 1 ay içerisinde icra kanalıyla tahliye veya doğrudan Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilecektir. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi halinde aynı taahhütnameye dayanılarak tekrar dava açılamayacaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme tahliye talep edilen kiralananın bulunduğu yer Mahkemesidir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

Türk Borçlar Kanunu madde 352, TBK 352, tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkarılabilir mi, tahliye taahhütnamesi hangi durumda geçersiz olur, tahliye taahhütnamesi hangi şartlarda geçerlidir, tahliye taahhütnamesi yasal mı, tahliye taahhütnamesini her yıl yenilemek gerekir mi, tahliye taahhütnamesine tarih yazılır mı, tarihsiz tahliye taahhütnamesi geçerli mi, tahliye taahhütnamesi kaç gün sonra yapılır, tahliye taahhütnamesi noter onaylı olmak zorunda mı, tahliye taahhütnamesini kim doldurur, tahliye taahhütnamesine itiraz edilir mi, tahliye taahhütnamesine itiraz edilirse ne olur, tahliye taahhüdü davası ne zaman açılır, tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması suç mu

Call Now Button