AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. B….. (T.C.:……………)

ADRES                       

TALEP KONUSU     :Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2000 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları (nüfus kayıt örnekleri ektedir EK-2) bulunmaktadır.

Davalının zaman zaman evlilik dışı ilişkilerinin olduğu tarafların çevresince bilinen bir durumdur. Müvekkil davalıyı birçok kez evlilik dışı ilişkileriyle yakalamış; davalı her defasında af dilemiştir. Müvekkil her ne kadar aile birliğini korumaya çalışsa da artık evi terk etmenin en doğrusu olduğuna karar vermiştir.

Müvekkil artık bu evliliğin devam etmesinden tüm umudunu yitirmiştir. Bu noktada ayrılmak üzere dava açmış ve Ankara (  ) Aile Mahkemesinin …./… Esas …./… Karar sayılı dosyasıyla ayrılığa karar verilmiş; karar kesinleşmiştir(EK-3).

Müvekkil yakınlarından, davalının uyuşturucu madde ticareti yapmak sebebiyle yargılandığını öğrenmiştir. Davalının Ankara ( ) Ağır Ceza Mahkemesi …./…. Esas …./…. Karar Sayılı dosyasıyla (EK-4) yargılanarak hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edildiğini öğrenmiştir. Bu noktada Ankara ( ) Ağır Ceza Mahkemesi …./…. Esas …./…. Sayılı dosyasının celbini ve davalının adli sicil kaydını talep ediyoruz. (EK-5)

Davalının işlediği bu küçük düşürücü suç, müvekkilin ve çocuklarının yaşantısını olumsuz yönde etkilemiş; çevresi tarafından başının öne eğilmesine sebep olmuştur. Müvekkil için bu evliliğin devam etmesi imkânsız hale gelmiştir.

TMK 163. Maddesi uyarınca, “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” denilmektedir.

Açıklanan bu sebeplerle artık evlilik birliğinin devamı müvekkilden beklenemez hale geldiğinden işbu boşanma davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

Davacı manevi tazminat istemeye hak kazanmıştır. Şöyle ki TMK madde 174/2 uyarınca, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Denilmektedir. DAVALI EVLİLİĞİN BİTMESİNDE AĞIR KUSURLUDUR. Müvekkilin kişilik haklarının saldırıya uğramasına sebep olmuştur.

Bununla birlikte, müşterek çocuklar çok küçük yaşta olup, okudukları okullar ve alışkın oldukları yaşam tarzı düşünüldüğünde davacı müvekkil yanında kalmaları menfaatlerine olacaktır. İlaveten davalı tarafın suç işlemiş ve hürriyeti bağlayıcı ceza almış olması noktasında, müşterek çocukların davacı müvekkilin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürecekleri, eğitimlerinin aksamayacağı, mutlu ve sıcak bir aile ortamı bulacakları açıktır.

Bu sebeple, bu süreçte davacı müvekkil yanında bulunan küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesini ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet ilişkisi kurulmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, yerleşim yeri belgeleri, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas …./… Karar sayılı kararı, Ankara ( ) Ağır Ceza Mahkemesi …./…. Esas …./…. Karar Sayılı dosyası, Davalının adli sicil kaydı, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların DAVALININ SUÇ İŞLEMESİ SEBEBİYLE BOŞANMALARINA,

3-Küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesine ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet verilmesine,

4-Müşterek çocukların iaşesi için her biri lehine dava süresinde tedbir nafakası ve davadan sonra gerekçeli karar ile aylık TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünce veyahut ilgili kurumca belirlenen Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına karar verilmesine,

5-Davalı tarafın kusurlu davranışı ile müvekkilimde manevi zarara sebep olması sebebiyle, (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK) 000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

6-Boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

7-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.22.02.2022

 

Davacı Vekili

 

 

suç işleme sebebiyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme, mutlak boşanma, nispi boşanma, özel boşanma, genel boşanma, boşanma davası, aile hukuku, aile mahkemesi, tek celsede boşanma sebepleri nelerdir, eşim cezaevinde nasıl boşanabilirim, mutlak boşanma sebebi nedir, hükümlü olmak boşanma sebebi midir, eşim cezaevinde nasıl boşanabilirim, hükümlü anlaşmalı boşanabilir mi, tutuklu kişi boşanma davası açabilir mi, hükümlü boşanma davası açabilir mi, TMK 163

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

Call Now Button