AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

NAFAKA ARTIRIM DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

Nafaka Dilekçesi

Nafaka Dilekçesi Örneği

Nafaka Dava Dilekçesi

Nafaka Dava Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Davası

Nafaka nasıl artırılır?

Nafaka artırım oranı neye göre belirlenir?

Nafaka artırım davası kaç yılda bir açılabilir?

Nafaka artırım davası açmanın şartları

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA NÖBETÇİ (     ) AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                   A….. B….. (T.C.:12345678901)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                  

DAVALI                   C….. B….. (T.C.:98765432109)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :6.000,00 TL (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ nin 10.01.2017 tarih, 2016/25335 E. – 2017/187 K. Sayılı ilamı uyarınca artırım talep edilen yıllık nafaka bedeli üzerinden hesap edilmiştir)

TALEP KONUSU    : Müvekkil için ödenmekte olan Nafakanın 500,00 TL artırılarak 1.500,00 TL’ ye çıkartılması ve hükmolunan nafaka bedeline her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR       :

1.Müvekkil A….. B…..,

Daha önce davalı eşi hakkında tedbir nafakası talepli olarak dava açmış, söz konusu dava Ankara ….. Aile Mahkemesi’ nin 2018/….. Esas, 2018/….. Karar sayısı ile davacı müvekkil lehine sonuçlanmış, söz konusu karar kesinleşmiş ve davacı müvekkil lehine 1.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir.  (Ankara ….. Aile Mahkemesi’ nin 2018/….. Esas, 2018/….. Karar sayılı dosyasının celbi talep edilmektedir)

2.Yukarıda bahsedilen tedbir nafakası davasının açılmasının üzerinden geçen süre ve günümüz ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu 1.0000,00 TL miktar çok yetersiz bir hale gelmiştir. İlaveten davalı tarafın maaşı ve gelirleri artmış, enflasyon ve pahalılık yükselmiş, fakat davacı müvekkilin nafaka miktarında bir artış meydana gelmemiştir (ki davacı müvekkilin başka bir geliri de bulunmamaktadır). Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi süreci ile de hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar karşısında işbu rakamlar anlamını yitirmiştir ve amacına ulaşmamaktadır.

3.Müvekkil tek başına yaşamakta olup, hiçbir geliri bulunmamaktadır. Davacı müvekkilin çocukları da kendisinden ayrı yaşamakta olup, davacı müvekkile ekonomik olarak bir yardımları da bulunmamaktadır.

 

4.Nafakaya hükmedildiği tarihten itibaren 3 yıl geçmiş olması, 3 yıl içerisinde enflasyonda yaşanan artışın TÜİK verilerinin dahi çok üzerinde olması, pahalılık davalı tarafın gelirinde olan artış, davacı müvekkilin hiçbir gelirinin olmayışı ve günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkil lehine hükmolunan tutarın herhangi bir artırım oranı öngörülmeksizin kabulü mümkün değildir. Bu nedenlerle, iş bu Nafaka Artırım Davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          :

1-Taraflara Ait Aile Nüfus Kayıtları ve Nüfus Kayıtlarının celbi

2-Sosyal Ekonomik Durum Araştırması, Davalı tarafın maaş bilgisinin, ilgili kurumdan celbi, SGK kayıtları

3-Tapu Kayıtları

4-Vergi Dairesi Kayıtları

5-Banka Kayıtları

6-Resmi Daireler Nezdinde Tutulan kayıtlar

7- Ankara ….. Aile Mahkemesi’ nin 2018/….. Esas, 2018/….. Karar sayılı dosyasının celbi

8-TCMB, TÜİK ve ilgili kurumlardan Üfe/Tüfe oranlarının celbi ve enflasyon oranlarının celbi

9-Tanık Anlatımları (Gerekli görüldüğü takdirde dinlenmeleri talep edilmektedir)

E….. F…..

G….. H…..

10-Bilirkişi Raporu

11-Keşif

12-Yemin

13-Emsal Yargıtay kararları

14-Her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

1- Haklı davamızın KABULÜNE,

2- Davalının ödemekte olduğu nafakanın 500,00 TL artırılarak dava tarihinden itibaren 1.500,00 TL’ ye ÇIKARTILMASINA,

3-Hükmedilen nafakaya her yıl ÜFE oranında ARTIŞ UYGULANMASINA,

4- Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.25.07.2021

 

Davacı A….. B….. Vekili

                                    

  

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button