CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADLİ SİCİL BİLGİ İŞLEM MERKEZİNE

ANKARA

TALEP EDEN          : A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                        

DİLEKÇE KONUSU: Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz, müvekkil  A….. B…..’ye ait Adli Sicil ve Arşiv Kaydındaki bilgiler dâhilinde Ankara ( ) Asliye Ceza Mahkemesi’nin ../../…. Tarih 2021/… Esas ve 2021/… Karar Sayılı dosyası ile Ankara ( ) Ağır Ceza Mahkemesi’nin ../../…. Tarih 2021/… Esas ve 2021/… Karar Sayılı dosyalarına istinaden ceza alınmış, bu cezalar infaz olunmuştur.

Söz konusu bu cezalar infaz edilmiş ve gerekli yasal süreler geçmiş olmasına rağmen verilen cezalar Adli Sicil Arşiv Kaydında halen görülmektedir. Bu kayıtlar gerek müvekkilin sosyal yaşamımda gerekse iş ve resmi hayatında tarafını olumsuz yönde etkilemektedir. Müvekkilin ileride yapacağı resmi işlemler ve bulunacağı başvurularda adli sicil arşiv kaydında söz konusu kayıtların silinmemiş olması, müvekkilin büyük bir hak kaybına uğramasına sebebiyet verecek ve müvekkili mağdur edecektir.

Neticeten açıklanan tüm bu sebeplerle, gerek resmi açıdan gerekse müvekkilin toplumsal statüsü açısından ileriye dönük telafisi mümkün olmayan hak kayıplarının gerçekleşmemesi için müvekkilin Adli Sicil Arşiv Kaydında görülen Kayıtların silinmesini talep etmek hususu zaruri olmuştur.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı müvekkil A….. B…..’ye ait Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarında görülen kayıtların silinmesine karar verilmesini ve bu karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. 22/10/2021

 

Talep Eden Vekili

 

EKİ: 1-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Kaydı

         2- TC Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button