ÖDEME EMRİNE, BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA ……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

MTS /İcraTakip No:2021/12345 Esas

 TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. 

BORCA İTİRAZ EDEN

BORÇLU                  :A…….. B……. (T.C:12345678912)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                     

ALACAKLI             :A…………… C…………. A.Ş.

VEKİLİ                     :Av. A…….. B……..

ADRES                      

T.KONUSU              :Müdürlüğünüz tarafından tebliğ edilen 18.06.2021 tarihli ödeme emrine yasal süresi içerisinde itirazımın (BORCA İTİRAZ) sunulması, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun takibin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebimizden ibarettir.

Ankara 33.İcra Müdürlüğü (MTS Takip Sistemi) 2021/12345 Esas sayılı dosya kapsamında düzenlenen 18.06.2021 tarihli ödeme emri, 19.06.2021 tarihinde tarafımca tebliğ alınmış olup; yasal süresi içerisinde ödeme emrine karşı itirazlarım (BORCA İTİRAZ) işbu dilekçe ile sunulmakta, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun takibin durdurulmasını ve iptaline karar verilmesini talep etmekteyim.

İTİRAZ GEREKÇELERİM

Alacaklı tarafça icra dosyasına sunulan 0000123456789 numaralı 20.01.2021 tarihli faturadan kaynaklandığı iddia edilen borç haksız ve hukuki, dayanaktan yoksun olduğu kadar, neden ve niçin tanzim edildiği belirtilmemiş bir faturadır. Zira tarafımca tüm ödemeler gerçekleştirilerek, abonelik sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bu noktada abonelik kapanış işlemlerinde belirtilmeyen, talep edilmeyen ve neden kaynaklandığı da ödeme emrinde belirtilmeyen böyle bir borcun haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, hem asıl alacağın hem de işletilen sözde faizin ve faiz oranının tüketici hukukuna, borç ilişkilerine aykırı olduğu izahtan varestedir.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan tüm nedenlerle, BORCA fer-ilerine, faize/faiz oranına ve ÖDEME EMRİNDE YER ALAN TÜM TALEPLERE İTİRAZ ETTİĞİMİZİ bildirir, İVEDİLİKLE TAKİBİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE karar verilmesini, Müdürlüğünüzce verilen durdurma kararının ve itiraz dilekçemizin bir suretinin de ekte gönderdiğimiz tebligat pulu/yatırdığımız gider avansı kullanılarak alacaklı tarafa/vekiline tebliğine karar verilmesini talep ederim. 20.06.2021

  

BORCA İTİRAZ EDEN BORÇLU/VEKİLİ

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button