İCRA İFLAS HUKUKU

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrini ve varsa takibe mesnet belgeleri tebliğ alan veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ almış sayılan borçlu, ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Ödeme emrine itiraz merci, ödeme emrini tebliğe çıkartan dosyanın takibe konulduğu İcra Müdürlüğüdür.

Ödeme emrine itiraz iki durumda söz konusu olabilir. Bunlardan ilki takibe mesnet senette, belgede yer alan imzaya itiraz, ikincisi ise borca itirazdır.

İmzaya İtiraz Nasıl Edilir? İmza Bize Ait Değilse Ne Yapmalıyız?

Ödeme emrini ve ekindeki takibe konu belgeyi alan borçlu, söz konusu belgenin kendisine ait olmadığı, sahte olduğu yönündeki itirazını yedi gün içerisinde bildirmelidir. Bu bildirim açıkça “imzaya itiraz ediyorum, imza benim değildir, imza sahtedir” şeklinde ifadeler içermeli ve mümkünse dilekçeye İmzaya İtiraz Eden taraf olarak dilekçe doldurulmalıdır. Ancak burada unutulmaması gereken bir husus vardır. İmzaya itiraz edebilmek için takibe konu, yani borcu doğrudan senedin adi bir senet olması gerekmektedir. Zira resmi bir senet, örneğin noterlikte düzenlenen bir sözleşme, kamu personelinin önünde düzenlenmiş ve imza edilmiş olduğundan bu tarz belgelerdeki imzaya itiraz edilemez, sadece bu tarz belgelere karşı sahtecilik davası açılabilir.

Borca Nasıl İtiraz Edilir? İcra Müdürlüğünden Gelen Belgeye Karşı Ne Yapabiliriz?

Borçlu, ödeme emrini ve takibe mesnet belgeyi tebliğ aldı, evet belgedeki imza kendisine ait, evet böyle bir borç ilişkisi var ancak bu borç, borçlu tarafından icra takibinden önce ödenmişse veya böyle bir borç ilişkisi var ancak meblağ takip talebinde yazan miktar kadar değilse, borçlu yine yedi gün içerisinde ödeme emrini tebliğ eden dosyanın İcra Müdürlüğüne borca itiraz ediyorum, diyerek itiraz etmelidir.

Borca itiraz da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Kısmi itiraz ve tam itiraz

Kısmi İtiraz, Borcun Bir Kısmı Doğru İse Ne Yapmalıyız?

Ödeme emrinde gösterilen borcun bir kısmı ödenmiş veya borcun belirtilenden daha az olduğu durumlarda borçlunun esas borcum bu kadar değildir, borcum dışında kalan şu kadar meblağa itiraz ediyorum diyerek ettiği itirazdır. Tabi tüm itirazlar açısından unutulmaması gereken bir husus itiraz ederken aynı zamanda takibin durdurulmasının da istenilmesidir. Takibin durdurulmasının İcra Müdürlüğünden istenilmesi unutulmamalıdır. Kısmi itirazda itiraz edilen meblağ için takip durur, itiraz edilmeyen meblağ için takip devam eder ve itiraz edilmeyen kısım ödenmez ise takip o miktar için kesinleşir ve alacaklıya haciz talep edebilme yolu açılır.

Tam İtiraz

Borcun tamamına ve ferilerine yapılan itirazdır. İtiraz ile birlikte takibin durdurulması talep edildiğinde, itiraz süresi içerisinde yapılmış ise takibin tamamı durur.

Tüm itirazlar için unutulmaması gereken husus, itirazlar ile birlikte takibin durdurulması talebinin dilekçelerde belirtilmesi ve hatta dilekçenin sağ üst köşesine ve talep/sonuç kısmına takibin durdurulması talepli olduğu altı çizilerek yazılmasının faydalı olacağıdır.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button