MEDENİ HUKUK

Vasi Tayini Davası Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TALEP EDEN/

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI               :Hasımsız

VASİ TAYİN

EDİLMESİ

İSTENİLEN       :C….. D…… (T.C.:……….)

DAVA KONUSU   : Vasi Tayini talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….’nin babası olan ../../…. doğumlu C….. D…., …..… hastası olup hastalığı nedeniyle işlerini görmekten aciz durumdadır. Devamlı olarak başkasının yardım ve gözetimine muhtaç durumda bulunan C….. D….’ye ait Hastane/Sağlık raporları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-1)

TMK madde 405 demektedir ki “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.”

Müvekkilin babası C….. D…. rahatsızlığı nedeniyle sürekli tedavi görmekte ve düzenli olarak da ilaç kullanmaktadır. Kendi ihtiyaçlarını ve bakımını kendisi karşılayamayan C…D… devamlı olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Fiili ve hukuki varlığını da kendisi devam ettiremeyen C…D…’ye vasi atanması zaruridir.

TMK madde 408 demektedir ki Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.” Anılan kanun maddesi doğrultusunda hacir altına alınarak vasi tayin edilmesinde yararı bulunmaktadır.

Vasi olarak tayinini istediğimiz müvekkil A….. B…., vesayet altına alınması istenilen C….. D….’nin kızı olup nüfus kayıt örnekleri işbu dilekçe ekinde dosyaya sunulmaktadır ve Mahkemenizce UYAP üzerinden de temin edilmesi talep edilmektedir. (EK-2) Müvekkil, babası ile iyi ilişkiler içinde olup bu durum çevresi, yakınları, komşuları ve akrabaları tarafından da bilinmektedir. Müvekkilin vasiliğe engel herhangi bir hali yoktur. Halihazırda babasının bakım ve gözetimini de sağlayan müvekkilin, vasi olarak atanmasına karar verilmesinde yarar bulunduğu gibi bu durum fiili bir durumun hukuki bir zemine oturtulması anlamını da taşıyacaktır.

Mahkemenizce yapılacak inceleme de gösterecektir ki, C… D… halihazırda müvekkil ile yaşamakta olup kendisinin tüm bakımları müvekkil tarafından yapılmakta; tüm ihtiyaçları müvekkil tarafından karşılanmaktadır. Fiili ve hukuki varlığını da tek başına devam ettiremeyen C… D…’nin vesayet altına alınması gerektiğinden müvekkilin kendisine vasi olarak atanmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m. 405-408, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : C… D…’ye ait Sağlık Raporları, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Müvekkil A… B…’nin babası C… D…’nin vasisi olarak atanmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.10.08.2022

 

Talep Eden/Davacı Vekili

vasi atanması dilekçesi, vasi tayini dilekçesi, vasi atanması dava dilekçesi, vasi tayini dava dilekçesi, akıl hastalığı nedeniyle vasi atanması, TMK 405, TMK 408 vesayet, vasi, vesayet makamı, vasi neye göre atanır, vasi atanmasını kim isteyebilir, vasilik şartları nelerdir, vasi olan kişi ne gibi haklara sahiptir, yaşlılara vasi tayini nasıl yapılır, vasiyi kim tayin eder, vasi tapuda işlem yapabilir mi

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button