MEDENİ HUKUK

Vasinin Kısıtlı Adına Araç Almasına İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi

ANKARA (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE 

KISITLI                     :C……D….. (T.C.:…………)

TALEPTE BULUNAN

VASİ                            :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                        :

ADRES                  

TALEP                       : Vasinin, kısıtlı adına otomobil almasına izin verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….’nin babası olan ../../…. Doğumlu C….. D…., …. hastası olup hastalığı nedeniyle işlerini görmekten aciz durumdadır. Devamlı olarak başkasının yardım ve gözetimine muhtaç durumda bulunan C….. D….’ye ait Sağlık Raporları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-1)

Kendi ihtiyaçlarını ve bakımını kendisi karşılayamayan C…D… devamlı olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Fiili ve hukuki varlığını da kendisi devam ettiremeyen C…D…’ye Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesinin …./… Esas dosyasının ../../…. Tarih …./… Karar Sayılı ilamı ile (EK-2), kısıtlılık kararı verilmiş ve kendisine kızı A.. B… vasi olarak atanmıştır.

Kısıtlı C… D… dışarıya çıkarken, hastaneye gidip gelirken şahsi araca ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple bakımını üstlenmiş olan ve aynı zamanda vasisi olan müvekkil, tamamen kısıtlının ihtiyaçlarını karşılamak, giderleri ve kullanımı vasi müvekkile ait olmak üzere kısıtlı adına bir araç almak istemektedir. Vasi müvekkil ve kısıtlı babası aynı evde yaşamakta olup, bu aracın kullanımı, bakımı ve masrafları tamamen vasi müvekkil tarafından karşılanacaktır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 462.madde:

“Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir:

…2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,…”

Müvekkil vasi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde X Otomotiv Şirketi’ne ait …. model aracın kısıtlının ihtiyaçlarına tam olarak hizmet ettiği ve içerisinde bulunduğumuz yılı kapsayan yönetmelikte belirlenen engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulabilmesi için belirlenen sınırda olduğu anlaşılmıştır. Bu araca ilişkin bilgiler işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-3)

Mahkemenizce kısıtlı adına araç alımına izin verilmesi halinde kısıtlının yaşam standartları artacak, ulaşım problemi büyük ölçüde çözülecektir. Bu aracın alınması tamamen kısıtlının menfaatine olacaktır. Bu sebeple Mahkemenizce kısıtlı adına vasıta alımına izin verilmesine karar verilmesini ve bu kararın X Otomotiv Şirketine ibraz edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : C… D…’ye ait Sağlık Raporları, Nüfus kayıtları, Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesinin …./… Esas dosyasının ../../…. Tarih …./… Karar Sayılı ilamı, İkamet bilgileri, X Otomotiv Şirketi’ne ait …. model araç bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle kısıtlı adına otomobil alınmasına izin verilmesi talebimizin kabulüne ve gerekli işlemlerin ilgili kurumlar ile yapılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.11.02.2023 

 

Talep Eden Vasi Vekili

EKLER:

1-

2-

3-

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button