Uncategorized

Vasilik Süresi Uzatılması Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TALEPTE BULUNAN

VASİ                     :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :Hasımsız

KENDİSİNE VASİ

TAYİN EDİLEN    :C….. D…… (T.C.:……….)

DAVA KONUSU   : Vasilik süresinin uzatılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….’nin babası olan ../../…. Doğumlu C….. D…., …. hastası olup hastalığı nedeniyle işlerini görmekten aciz durumdadır. Devamlı olarak başkasının yardım ve gözetimine muhtaç durumda bulunan C….. D….’ye ait Sağlık Raporları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-1)

Kendi ihtiyaçlarını ve bakımını kendisi karşılayamayan C…D… devamlı olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Fiili ve hukuki varlığını da kendisi devam ettiremeyen C…D…’ye Ankara ( ) Sul Hukuk Mahkemesinin …./… Esas dosyasının ../../…. Tarih …./… Karar Sayılı ilamı ile (EK-2), kısıtlılık kararı verilmiş ve kendisine müvekkil A.. B… vasi olarak atanmıştır.

TMK madde 456 gereğince vasilik süresi 2 yıl olan müvekkilin vasilik süresi 2 yıl olup bu süre dolmuştur. Anılan madde demektedir ki: Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.”.

Vasi olarak tayin edilen müvekkil A….. B…., vesayet altına alınması istenilen C….. D….’nin kızı olup nüfus kayıt örnekleri işbu dilekçe ekinde dosyaya sunulmaktadır. (EK-3) Müvekkil, babası ile iyi ilişkiler içinde olup bu durum çevre tarafından da bilinmektedir. Müvekkilin vasiliğe engel herhangi bir hali yoktur. Karardan itibaren 2 yıl boyunca sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmayan C…D…’ye karşı vasilik görevini hakkıyla yerine getiren müvekkilin vasilik görevine devam etmesi zaruri olduğundan, müvekkile verilen vasilik görevinin uzatılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m. 405-408-456, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : C… D…’ye ait Sağlık Raporları, Nüfus kayıtları, Ankara ( ) Sul Hukuk Mahkemesinin …./… Esas dosyasının ../../…. Tarih …./… Karar Sayılı ilamı, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Müvekkil A… B…’nin babası C… D…’nin vasisi olarak görev süresinin uzatılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.12.08.2022

 

Davacı Vekili

 

vasi atanması dilekçesi, vasi tayini dilekçesi, vasi atanması dava dilekçesi, vasi tayini dava dilekçesi, akıl hastalığı nedeniyle vasi atanması, TMK 405, TMK 408 vesayet, vasi, vesayet makamı, vasi neye göre atanır, vasi atanmasını kim isteyebilir, vasilik şartları nelerdir, vasi olan kişi ne gibi haklara sahiptir, yaşlılara vasi tayini nasıl yapılır, vasiyi kim tayin eder, vasi tapuda işlem yapabilir mi, vasilik süresi nasıl uzatılır, vasilik uzatma dilekçesi nasıl yazılır, vasilik uzatma kaç gün sürer, vasilik kaç yılda yenilenir, vasilik uzatmak için ne gerekli

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button