DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI(KİRACI) :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI

(KİRAYA VEREN):C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU   : Müvekkilin kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespiti ve çekişmenin önlenmesine dair taleplerimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A….. B….., mülkiyeti davalı C….. D….‘ye ait olan ………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan konutta, ../../…. Tarihinden beri kiracı olarak oturmaktadır.

Davacı ile davalı arasında, kira ilişkisinin başlamasından çok önceden beri süre gelen bir güven ilişkisi vardır. Bu güven ilişkisine dayalı olarak aralarında sözlü bir kira sözleşmesi yapmış; ileride bu sözleşmeyi yazılı hale getirmeyi kararlaştırmışlardır. Müvekkil bu zamana kadar defalarca söz konusu anlaşmayı yazılı hale dönüştürmek istediğini bildirmişse de, davalı tarafından bu talebi sürekli ötelenmiş; güven ilişkileri öne sürülerek sorun olmayacağı belirtilmiştir.

Davacı müvekkil davalının konutunda kiracı olarak ikamet etmeye başladığından beri aylık …,.. TL kira bedeli ödemekte olup bu bedel her kira dönemi başında üfe/tüfe oranında düzenli olarak artırılmaktadır. Bu ödemelere ilişkin davacının banka hesap hareket kayıtları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır (EK-1). Söz konusu değer ve her yeni kira döneminde yapılan artış, konutun emsalleri ile eşdeğer olmasına rağmen bu yeni kira döneminde davalı, bu değerin günümüz piyasasında emsal ve rayiç değerlerinin altında kaldığı iddiasıyla fahiş miktarda bir artış talep etmiştir.

Davalının talep ettiği bu zammın kabul edilebilir olmadığı müvekkil tarafından davalıya sözlü olarak bildirilmiş; uygun bir artırım talep edilmiştir. Her ne kadar davacı tarafından böyle bir talepte bulunulmuşsa da davalı tamamen kötü niyetli olarak, davacının kiracı olmadığını ve onu konuttan attıracağını söyleyerek bu talebi ve uzlaşma isteğini reddetmiştir.

Davalı ../../…. Tarihli ihtarname (EK-2) ile müvekkilin kiracı olmadığı gerekçesiyle konuttan tahliye etmesini aksi takdirde icra yoluyla tahliyesinin gerçekleşeceğini bildirmiştir. Ancak işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz su, doğalgaz, elektrik, internet, telefon abonelik belgelerinde (EK-3) dahi abonelikler müvekkil adına kayıtlı olup, davalının da çok iyi bildiği üzere davacı müvekkil söz konusu konutun kiracısı sıfatına haizdir.

Davacı müvekkil, davalıya ait taşınmazda oldukça uzun zamandır ikamet etmektedir ve burada kurulu bir düzeni bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde, müvekkil ve davalı arasında kira ödemelerine veya kiralanan taşınmaza ilişkin olarak hiçbir uyuşmazlık yaşanmamıştır. Kira bedeli her ay düzenli olarak ödenmiş; kiralanan taşınmaza ilişkin özen yükümlülüğü müvekkil tarafından hiçbir zaman aksatılmamıştır. Bu şekilde müvekkil ve davalı arasında gelişen güven ilişkisi, davalının haksız olarak talep ettiği fahiş miktardaki kira bedeline kadar hiçbir zaman sarsılmamıştır.

Davalı tarafın talep ettiği artırılmış kira bedelinin kabulü mümkün değildir. Talep edilen bu zam rayiç bedellerin ve konutun durumu gözetildiğinde muadillerinin çok üzerinde olup, kabul edilemeyeceği çok açıktır. Bu bariz duruma rağmen, ödenmekte olan kira bedeline bu oranda zam yapılmasının talep edilmiş olması ve indirim talep edilmesine rağmen uzlaşmaya yanaşılmamış olması, davalının yalnızca suiniyetli olduğunu göstermektedir. Davalının tek amacı müvekkili mağdur etmektir. Müvekkilin kurulu düzenini bu şartlar altında değiştiremeyeceğini bildiğinden, müvekkilin zor durumundan faydalanmak istemektedir.

Davalının tüm iddiaları ve zorlamaları hukuka, ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Açıklanan tüm bu sebeplerle davacı müvekkilin mağduriyetinin önlenmesi adına Mahkemenizden müvekkilin kiracılık sıfatının tespit edilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : 6570 sayılı Kanun, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Banka hesap hareket kayıtları, ../../…. Tarihli ihtarname, Su, doğalgaz, elektrik, internet, telefon abonelik belgeleri, Emsal Kira Sözleşmeleri, Tanık Anlatımları, Keşif ve Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Mahkemenizde ikame ettiğimiz işbu DAVANIN ve TALEPLERİMİZİN BÜTÜNÜYLE KABULÜNE,

2-Davacı müvekkilin kiracılık sıfatının tespitine,

3-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 13/10/2021

Kiracılık Sıfatının Tespitini Talep Eden

Davacı A….. B….. Vekili

                                    

 

 Kiracılığın tespiti, kiracılığın tespiti davası, kira ilişkisinin tespiti, kiracılık sıfatının tespiti davası dilekçesi

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

 

 

Call Now Button