AİLE HUKUKU

Çocuğun Teslimi Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : Ergin olmayan müşterek çocuğun müvekkile teslim edilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden ../../…. Doğumlu D… B…  isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri … Ankara adresinde bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Taraflar evliliklerinin son iki yılını sürekli tartışarak ve kavga ederek geçirmişlerdir. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında çekilmez hale gelmeye başlamıştır. Davalı devamlı olarak huzursuzluk çıkarmakta ve evin düzenini bozmaktadır. Her defasında yok yere kavga çıkarmaya çalışan davalı müvekkili devamlı olarak evi terk etmek ve müşterek çocuğu da alarak bir daha müvekkile göstermemekle tehdit etmektedir. Bu duruma müvekkilin aile bireyleri de tanıklık etmiş olup tanık listemizi işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK)

../../…. Tarihinde davalının yoktan yere çıkardığı bir kavga neticesinde evde sinirler gerilmiştir. Ertesi günün sabahında davalı, müşterek çocuğu da alarak, müvekkil işteyken evi terk etmiştir. Müvekkilin aramalarına cevap vermeyen davalının (arama ve mesaj kayıtları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır EK) müşterek çocuğu da alarak kendi ailesinin yanına yerleştiği bilinmektedir. Müvekkil davalıya ulaşmaya çalışsa da davalı iletişime geçmemektedir ve müşterek çocuğu da müvekkile göstermemektedir. Müvekkilin çocuğunu görme çabasına aracı olan tanıkların beyanları durumu ortaya koyacaktır.

Davalı, müvekkilin çocuğunu görme isteğini reddetmekte ve çocuğu annesinden ayırmaktadır. Bu yaşta bir çocuğun anne şefkatinden uzak büyümesi mümkün değildir. Çocuğun annesinin bakımına ve ilgisine muhtaç olduğu ortadadır. Davalı bu şekilde davranarak küçük yaştaki çocuğun psikolojisinde telafisi mümkün olmayacak yaralar açmaktadır. Davalı, müşterek çocuğu adeta müvekkile karşı bir silah olarak, ona zarar vermek amacıyla kullanmaktadır.

Davalı tarafın müşterek çocuğun menfaatini düşünmeden hareket ettiği sabittir. Müşterek çocuğun ivedilikle annesine ve yuvasına teslim edilmesi gerekmektedir. Açıklanan tüm bu sebeplerle küçük yaştaki müşterek çocuğun anne sevgisi ve ilgisine ihtiyaç duyması sebebiyle işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Çocuk Koruma Kanunu, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Arama, mesaj kayıtları ve sosyal medya kayıtları, taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

(Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Küçük yaştaki müşterek çocuğun davacı müvekkile teslimine

3-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline

karar verilmesini vekaleten talep ederiz.12.06.2023

 

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

çocuğu kim teslim alır, çocuğu teslim alan kişi çocuğu geri vermezse ne olur, mahkeme hangi durumda çocuğu anneye verir, evlilik devam ederken ana ve babadan birinin çocuğu kaçırması,

Call Now Button