AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                      

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. B….. (T.C.:……………)

ADRES                       

TALEP KONUSU     :Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2011 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları (nüfus kayıt örnekleri ektedir EK-2) bulunmaktadır.

Davalı ile müvekkil arasında evliliklerin hemen başından itibaren zaman zaman baş gösteren ve hepsi davalının kusurlu davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmış, ancak yaşanan bu sorunlar son yıllarda daha da sık yaşanır hale gelmiştir. Davalı yan, evlilikleri boyunca devamlı olarak yok yere sorunlar çıkarmış, hem davacı müvekkil hem de ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz tavırlar sergilemiştir.

Müşterek çocuklar doğduktan sonra da davalının tavırlarında hiçbir düzelme olmamış; aksine daha da kötüye gitmiştir. Davalı müşterek çocuklara karşı ilgi göstermemiş; ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmamıştır. Hem müşterek çocuklara hem de müvekkile karşı kötü tavır takınmıştır.

Tüm bunlar üzerine kocasının telefonunda yine başka bir kadınla olan yazışma (EK-4) ve fotoğrafları (EK-5) görünce artık bu evliliğin sürdürülebilir bir yanının kalmadığını görmüştür. Kocasına fotoğraf ve yazışmaları sorduğunda kocası durumu kabul etmiş ve müvekkile sözlü saldırıda bulunmuştur. Müvekkile her gün mesajlar atıp küfürler etmiş (EK-6), tahrik edici ve gurur kırıcı sözler söylemiştir. Bu noktada müvekkil artık evi terk etmek ve evliliği bitirmenin en doğrusu olduğuna karar vermiştir.

Müvekkil artık bu evliliğin devam etmesinden tüm umudunu yitirmiştir. Davalı tarafından ihanete uğramış, aldatılmış, hakaretler edilmiş ve küçük düşürücü tavırlar takınılmış; davacıya psikolojik şiddet uygulanmıştır. Davalı, müvekkilin kadınlık gururunu ve onurunu paramparça etmiştir. Davacıya ve müşterek çocuklara hiçbir zaman sevgi ve ilgi göstermemiştir. Davacı kendi evinde ne sevildiğini ne de kendisi ve evlatları için bir yuva olduğunu hissedebilmiştir. Bu noktada DAVALI EVLİLİĞİN BİTMESİNDE AĞIR KUSURLUDUR. Davacı hem maddi hem de manevi tazminat istemeye hak kazanmıştır. Şöyle ki:

Türk Medeni Kanunu’nun 174/1 maddesine göre: “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” Öncelikle açıklamak gerekir ki,

Davalı açıklamalarımızda da sabit olduğu üzere ağır kusurludur ve davacı müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Davacının boşanmayla düzeni tamamen bozulmakta ve zarar uğramaktadır. Ancak bu evliliğin de sürdürülebilir bir yanı kalmamış; taraflar için çekilmez, devam edemez hale gelmiştir. Bu da tamamen davalı tarafın davranışları sebebiyle gerçekleşmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 174/2 maddesine göre: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir”

Davacı müvekkil defalarca aldatılmış ve hakarete maruz kalmış; aşağılanmış ve hor görülmüştür.  Evlilikleri boyunca davalı tarafından psikolojik şiddete maruz kalmış; sevilmediği ve istenmediği her defasında yüzüne vurulmuştur. Müvekkil defalarca eşinin onu aldattığına şahit olmuş; onuru, gururu yerle bir edilmiştir. Manevi tazminat isteyebilmesi için kanunun aradığı tüm şartlar gerçekleşmiş olup; yaşadığı acıların tazminini istemek müvekkile tanınmış bir haktır.

Bununla birlikte, müşterek çocuklar çok küçük yaşta olup, okudukları okullar ve alışkın oldukları yaşam tarzı düşünüldüğünde davacı müvekkil yanında kalmaları menfaatlerine olacaktır. İlaveten davalı tarafın tekrar eder şekilde sadakatsiz davranışlarda bulunması, hem kendisine hem de çocuklarına ilgisiz, alakasız davranması noktasında, müşterek çocukların davacı müvekkilin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürecekleri, eğitimlerinin aksamayacağı, mutlu ve sıcak bir aile ortamı bulacakları açıktır.

Bu sebeple, bu süreçte davacı müvekkil yanında bulunan küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesini ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet ilişkisi kurulmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, yerleşim yeri belgeleri, Mesaj ve fotoğraf çıktıları, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların terk sebebiyle ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMALARINA,

3-Küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesine ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet verilmesine,

4-Müşterek çocukların iaşesi için her biri lehine dava süresinde tedbir nafakası ve davadan sonra gerekçeli karar ile aylık TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünce veyahut ilgili kurumca belirlenen Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına karar verilmesine,

5-Davalı tarafın kusurlu davranışları ile müvekkilimde maddi ve manevi zarara sebep olması sebebiyle, (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK) 000,00 TL maddi, 000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

6-Boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

7-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.16.02.2022

 

Davacı Vekili

 

zina, zina nedeniyle boşanma, mutlak boşanma, nispi boşanma, özel boşanma, genel boşanma, boşanma davası, aile mahkemesi, aile hukuku, nafaka, tedbir nafakası, iştirak nafakası, velayet, boşanmada kadının ağır kusurlar nelerdir, boşanmada aldatma delilleri nelerdir, boşanmada mesajlar zinaya delil midir, telefon kayıtları aldatma sayılır mı, eşini aldatmanın cezası nedir, mahkeme de aldatma nasıl ispatlanır, mesajlaşma aldatmaya girer mi, zina delilleri nelerdir, mesaj içerikleri alınabilir mi, telefon dökümlerinde ne çıkar, telefon kayıtları boşanmada delil olur mu, boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi, evi terk eden eş tazminat öder mi

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

Call Now Button