BORÇLAR HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

ESAS NO:2022/…

DAVALI                    : C….. D….. (T.C.:…………)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVACI                    : A… B… (T.C.:……………)

ADRES                     

TALEP KONUSU     : Davacı tarafından ikame edilen davaya cevaplarımızdan ibarettir.

 AÇIKLAMALAR

Müvekkil C….. D….. ../../…. Tarihinde 06 … plakalı, .. şasi numaralı, … model, benzinli, … marka aracını satmak üzere internet ortamına ilan vermiş; ilanı gören davacı ortak tanıdıkları vasıtasıyla müvekkilin aracına talip olmuştur. Davacı, ../../…. Tarihinde internet üzerinden müvekkile mesaj atarak aracıyla ilgilendiğini ve bizzat görmek istediğini bildirmiştir. (mesaj görüşme kayıtları ekte sunulmuştur EK-1) Davacı ../../…. Tarihinde müvekkilin bulunduğu Batıkent konumuna gelerek müvekkil ile tanışmış ve aracı incelemiştir.

Davacı ve müvekkil araç ile kısa bir tur atmışlar ve müvekkil aracı ile ilgili bildiği tüm bilgileri vermiş; aracının temiz ve hiçbir sıkıntısı olmadığını belirtmiştir. Davalı müvekkil aracı kısa bir süre önce almış olup kendisi aracı daha öncesinde bir ekspere gösterdiğinde (EK-2) hiçbir sorunla karşılaşmamıştır. Dolayısıyla aracın herhangi bir sıkıntısı olduğunu bilmemektedir. Kendisi de otomobiller hakkında bilirkişi olmadığından ve araçla ilgili kullanım açısından hiçbir sıkıntı yaşamadığından kendi açısından sıkıntısız olan aracını karşı tarafa tanıtmıştır.

Davacı günün sonunda düşüneceğini söyleyerek oradan ayrılmıştır. Daha sonrasında araca internet üzerinden başka kişiler talip olmuşlar ve müvekkil ile iletişime geçmişlerdir (mesaj görüşme kayıtları ekte sunulmuştur EK-3). Müvekkilin acilen paraya ihtiyacı olduğundan aracı en kısa sürede satmak niyetindedir. Bu sebeple hem arada tanıdık olduğundan hem de davacı aracı görüp beğenmiş olduğundan müvekkil davacıyla iletişime geçerek başka talipler olduğunu aracı alıp almayacağını sormuştur. Müvekkilin amacı bu noktada davacıyı sıkıştırmak değil, davacının mağdur olmasını engellemek istemesindendir.

Davacı bugün yarın derken, davalı müvekkilin acilen bu satışı gerçekleştirmesi gerektiğini bilmesine rağmen müvekkili oyalamaya devam etmiştir. Müvekkil her ertelemede kendisine paraya acilen ihtiyacı olduğunu ve almayacaksa başkasına satmak istediğini beyan etmek durumunda kalmıştır. Davacı bu hareketiyle davalıyı zor durumda bırakmışsa da dava dilekçesinde müvekkilin kendisini sıkıştırdığını beyan ederek kötü niyetli tavrını ortaya koymuştur.

Sunulan mesaj kayıtlarından da görülecektir ki, müvekkil hiçbir zaman davacının aracı ekspere götürmesine engel olmamıştır. Ancak davacı sürekli erteleyerek müvekkilin kısıtlı olan zamanını çalmıştır. Davalı müvekkil artık en sonunda aracın hiçbir sıkıntısı ve kazası olmadığını ilgilenmiyorsa başkasıyla anlaştığını ve aracını satacağını beyan etmiştir. Bunun üzerine davacı en sonunda aracı alacağını söylemiştir.

Taraflar ../../…. Tarihinde noterliğe giderek satım işlemini, Ankara .. Noterliğince düzenlenen ../../…. Tarihli .. yevmiye numaralı sözleşme (EK-4) ile gerçekleştirmişlerdir. Aracın bedeli 000,00 TL, müvekkilin TR…. Iban hesabına havale yoluyla yatırılmıştır (banka hesap dökümleri ekte sunulmuştur EK-5).

Satım işleminden yalnızca birkaç gün sonra ../../…. Tarihinde davacı, müvekkili arayarak aracın pert olduğunu, elinde rapor olduğunu ve bu sebeple sözleşmenin iptali ile parasını ve ayrıca kendisini kandırdığı iddiasıyla 000,00 TL istemiştir (mesaj görüşme kayıtları ekte sunulmuştur EK-6). Müvekkil, aracın böyle büyük bir hasarının varlığından haberi olmadığını, raporun yanlış olduğunu, başka bir ekspere göstermek istediğini ve böyle bir parayı kendisine ödeyemeyeceğini söyleyerek davacının isteğini reddetmiştir.

Davacı başka bir ekspere gösterme fikrine yanaşmamış ve müvekkilden satım bedelinden çok fazla olan bir miktar talep etmiştir. Davacı A… B… ‘nin taleplerinin ve satım işlemine kadar olan hareketlerinin her türlü iyiniyet kuralına aykırı olduğu açıktır. Davacının mesnetsiz tüm iddialarına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER  : HMK, TMK, TBK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Mesaj görüşme kayıtları, Ankara .. Noterliğince düzenlenen ../../…. Tarihli .. yevmiye numaralı sözleşme, Banka hesap dökümleri,  ../../…. Tarihli eksper raporu, Sayılan belgeler, tanık, bilirkişi ve Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP        : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Davacı yanın mesnetsiz tüm iddia ve taleplerinin reddine,

2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 07/01/2022

                          Davalı C… D… Vekili 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button