BORÇLAR HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVALI                   :A… B… (T.C.:………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                   : C….. D….. (T.C.:…………)

ADRES                     

TALEP KONUSU     : Taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi ile satılan 06 … plakalı aracın ağır hasarlı olması sebebiyle sözleşmenin iptali ve müvekkilin uğramış olduğu zararın tazmin edilmesi talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ         :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 000,00TL

 AÇIKLAMALAR

Müvekkil A… B… internet ortamı üzerinden, ortak tanıdıkları vasıtasıyla davalı C… D… tarafından paylaşılan 06 … plakalı, .. şasi numaralı, … model, benzinli, … marka aracın satış ilanını görmüş ve ../../…. Tarihinde internet üzerinden kendisine mesaj atarak aracıyla ilgilendiğini ve bizzat görmek istediğini bildirmiştir. (mesaj görüşme kayıtları ekte sunulmuştur EK-1) Davalı tarafından bu isteği kabul edilen müvekkil ../../…. Tarihinde davalının bulunduğu Batıkent konumuna giderek davalı ile tanışmış ve aracı incelemiştir.

Taraflar, görünürde hiçbir sıkıntısı olmayan araç ile kısa bir tur atmışlar ve davalı aracı ile ilgili bilgi vermiş; aracının temiz ve hiçbir sıkıntısı olmadığını belirtmiştir. Davacı müvekkil düşüneceğini söyleyerek oradan ayrılmış ancak daha sonrasında davalı nakit paraya hemen ihtiyacı olduğunu, ilgilenmiyorsa aracı başkasına satacağını belirterek müvekkili sıkıştırmaya başlamıştır.

Davacı müvekkil aracı satın almadan önce bir ekspere göstermek istediğini beyan etmişse de davalı tarafından aracın hiçbir sıkıntısı ve kazası olmadığı ve acele etmesi gerektiğini söylemiştir (mesaj görüşme kayıtları ekte sunulmuştur EK-2). Müvekkil de davalıya güvendiğinden ve kendisinin de bir araca acilen ihtiyacı olduğundan bu teklifi kabul etmek durumunda kalmıştır.

Taraflar ../../…. Tarihinde noterliğe giderek satım işlemini, Ankara .. Noterliğince düzenlenen ../../…. Tarihli .. yevmiye numaralı sözleşme (EK-3) ile gerçekleştirmişlerdir. Aracın bedeli 000,00 TL, davalı tarafın TR…. IBAN hesabına havale yoluyla yatırılmıştır (banka hesap dökümleri ekte sunulmuştur EK-4).

Satım işleminden yalnızca birkaç gün sonra ../../…. Tarihinde araçta çıkan bir sıkıntı sebebiyle müvekkil aracı Ostim Yenimahalle’de bulunan bir oto tamirciye götürmüş; tamircinin aracın muhtemelen pert olduğunu belirtmesiyle adeta şoka uğramıştır. Hemen aracı bir ekspere göstermiş ve aracın ../../…. Tarihli eksper raporuyla (EK-5) ağır hasarlı olduğunu öğrenmiştir. Akabinde davalı C… D…’yi arayan müvekkil durumu kendisine anlatmış ve sözleşmenin iptali ile parasını geri istemiştir. Davalı, müvekkilin bu isteğine yanaşmayarak satış işleminin gerçekleştiğini ve artık durumun kendisini ilgilendirmediğini söyleyerek müvekkilin isteğini reddetmiştir.

Bu durumun üzerine Ankara .. Noterliğince ../../…. Tarihli .. Yevmiye numaralı ihtarname (EK-6) ile davalıya, müvekkilin satış sözleşmesinin feshi ve bedel iadesi talebi ihtar edilmişse de davalı tarafından bu talebe cevap verilmemiştir.

Davalı C… D… ‘nin her türlü iyiniyet kuralına aykırı hareket ederek müvekkili uğratmış olduğu zarardan dolayı işbu davayı açarak söz konusu satış bedelinin ve müvekkilin uğratılmış olduğu zararın faizi ile tazminini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER  : HMK, TMK, TBK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Mesaj görüşme kayıtları, Ankara .. Noterliğince düzenlenen ../../…. Tarihli .. yevmiye numaralı sözleşme, Banka hesap dökümleri,  ../../…. Tarihli eksper raporu, Ankara .. Noterliğince ../../…. Tarihli .. Yevmiye numaralı ihtarname, Sayılan belgeler, tanık, bilirkişi ve Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP        : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Taraflar arasında imzalanan, Ankara .. Noterliğince düzenlenen ../../…. Tarihli .. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesinin satılan malın ağır hasarlı olması sebebiyle İPTALİNE,

2-Aracın Davalı tarafa iadesine ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, satış bedeli olan 000,00 TL ‘nin satış tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 04/01/2022

                          Davacı A… B… Vekili 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button