CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA (    ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ NE

(Gönderilmek Üzere)

ANKARA (    ) SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

SORGU NO                          : Ankara (    ) Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/……. Sorgu Numaralı Dosyası

DOSYA BİLGİLERİ           : Ankara CBS Ankara …………… Savcılığı’nın ../../2021 Tarih ve 2021/….. Soruşturma Sayılı Dosyası

Adli Kontrol Kararına

İtiraz Eden Şüpheli              : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                                   

Müdafii                                  :

ADRES                                 

İsnat Edilen Suç                   : TCK Madde …’e göre

Adli Kontrol Kararının

Verildiği Tarih                     :../../2021

 

TALEP KONUSU               : Sayın Hakimliğinizin ../../2021 Tarih, 2021/……. Sorgu numaralı kararında verilen “isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında şüphelinin ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASI” kararına karşı itirazlarımız ve adli kontrol altına alınma kararının tamamen kaldırılması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALARIMIZ      : Ankara ( ) Sulh Ceza Hakimliğinin 16/08/2021 Tarih, 2021/……. Sorgu (Ankara CBS …………… Savcılığı’nın ../../2021 Tarih ve 2021/….. Soruşturma Sayılı yazısı ile) numaralı kararıyla şüpheli müvekkilin Adli Kontrol Altına Alınmasına karar verilmiştir.

Ancak müvekkilin Adli Kontrol Altına Alınmasına karar verilebilmesi için gerekli şartlar sübut bulmadığından söz konusu karara itiraz etmek hususu tarafımıza hasıl olmuştur. Şöyle ki;

CMK 109. Madde ve devamında sayılan Adli Kontrol Tedbiri ve sebepleri göz önüne alındığında, müvekkil hakkında Adli Kontrol Kararı verilmesi için gerekli koşullar oluşmamıştır. Bu sebeple mahkemenizce müvekkil hakkında verilen Adli Kontrol Kararı ve içeriğindeki yaptırımların tamamının kaldırılmasına karar verilmelidir.

1.Kanunumuza göre adli kontrol kararı verilebilmesi için öncelikle CMK 100. Maddesinde sayılan tutukluluk şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Ancak dosyanın incelenmesiyle de anlaşılacağı üzere CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır. CMK m.100’e göre tutuklama nedeni olarak kabul edilebilecek koşullar “Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların varlığı; şüpheli veya sanığın davranışları, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturmasıdır.” Nitekim, sayılan bu koşullar oluşmamıştır. Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur; sabit ikametgâh sahibidir. Şüpheli delilleri karartamaz; deliller adli makamlara intikal etmiştir.

2.Adli kontrol kararı bir tedbir olarak verilmektedir. AİHS 5. Maddesi ve Anayasamızın 19. Maddesi gereğince güvence altına alınan Kişinin Özgürlük ve Güvenlik hakkı göz önünde bulundurulduğunda, koşulları oluşmadığı halde verilen söz konusu kararın, artık bir tedbir olmaktan çıkıp, şüpheliye verilen bir ceza olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durum usule, yasaya ve hatta hakkaniyete aykırıdır.

3.Ortada, şüpheli müvekkil hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren hiçbir olgu mevcut değildir. Verilen Adli Kontrol Kararı haksız ve de çok ağırdır; müvekkili ağır yükümlülükler altına sokmakta, müvekkilin itibarını zedelemektedir. Bu durum müvekkili ve hatta ailesini ileride telafisi güç olacak durumlar içine sokmaktadır.

4.Adli kontrol kararı ile getirilen yükümlülükler, müvekkilin gündelik yaşantısını ve iş hayatını oldukça zora sokmaktadır. Bu yönden dahi adli kontrol kararı hem müvekkil hem de geçimini sağladığı ailesi bakımından tedbir olmaktan çıkıp, ceza haline gelmektedir; usule ve yasaya aykırıdır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, şüpheli müvekkilin adli kontrol altında kalması aşırı bir tedbirdir. Duruşmada da talep ettiğimiz üzere şüpheli müvekkil hakkında verilen adli kontrol kararı ile hükmedilen yükümlülüklerin tamamının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1.Ankara ( ) Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/……. Sorgu Numaralı Dosyası kapsamında verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMA KARARININ TAMAMEN KALDIRILMASINI,

2.Talebimizin Reddi Halinde, Talebimiz Doğrultusunda Karar Verilmesi için DOSYAMIZIN YETKİLİ MERCİE GÖNDERİLMESİNİ vekaleten talep ederiz. 19.08.2021                     

 

                                                Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Talebinde Bulunan

                                                                                    Şüpheli A….. B….. Müdafii

                                               

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button