DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

Kira Bedelinin Tespiti Ve Artırımı Dava Dilekçesi

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ     :………….. TL

TALEP KONUSU   : Müvekkilin maliki olduğu konutun kira alacağının tespiti ve artırımı talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan ………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan konutta, ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır.

Taraflar arasında yapılan kontrata göre davalı, kontrat tarihinin başından beri kiralanan konutun kira bedeli olarak aylık 000,00TL ödemektedir. Ancak bu değer günümüz piyasası düşünüldüğünde emsal ve rayiç değerlerinin altında kaldığından müvekkil tarafından ../../…. Tarihli ihtarname (EK-2) ile kira bedelinin artırılacağı davalıya bildirilmiştir.

İhtarname davalı tarafa tebliğ edilmişse de, davalı bu bedeli ödemeyeceğini beyan etmiş; bedel artışını kabul etmemiştir. Ancak günümüz para piyasası, konutun bulunduğu yer, değer artışı gibi şartlar göz önüne alındığında bu artışın olağan ve gerekli olduğu açıktır. Kira bedelinin aynı kalması müvekkil tarafından kabul edilebilir bir durum değildir.

Neticeten, günümüz ekonomik koşullarında paranın alım gücündeki değişiklikler ve belirttiğimiz diğer sebepler de göz önünde bulundurularak kira bedelinin Mahkemenizce yeniden tespit edilmesini ve bu oranda artırılmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : 6570 sayılı Kanun, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Kiralanan taşınmaza ait tapu kaydı, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, ../../…. Tarihli ihtarname, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Talebimizin kabulüne ve davaya konu konutun kira bedelinin yeniden tespitine,

2- Tespit edilen kira bedelinin yeni dönem kira bedeli olarak belirlenmesine,

3-Tespit masrafları ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 09/10/2021

 

Bedel Artırımı Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                      

 

 

kira bedelinin tespiti, kira bedelinin artırımı, kira bedelinin tespiti davası, kira bedelinin artırımı davası, kira bedelinin tespiti ve artırımı dilekçesi, kira bedelinin tespiti ve artırımı dava dilekçesi, kira tespit davası ne kadar sürede sonuçlanır, kira sözleşmesinin tarafları kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesini kaç yılda bir, geriye dönük kira kaç yıl istenebilir, kira tespit davası nedir, kira bedeli tespit davasını kimler açabilir, kira tespit davası masraflarını kim öder, ev sahibi kiracidan geriye donuk kira zammi isteyebilir mi, kira sözleşmesi hangi durumlarda geçersizdir, kira sözleşmesine cezai şart konulabilir mi, ev sahibi geriye dönük zam yapabilir mi, kira bedeli nasıl tespit edilir, kira bedeli neye göre belirlenir, kira bedelinin tespit davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi, kira tespit davası nerede açılır

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button