tapu iptali ve tescil

MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN REDDEDİLEN BORCA BATIK MİRASIN İFLAS HÜKÜMLERİNCE TASFİYESİ SONUCU ARTA KALAN DEĞERLER, MİRASI REDDETMİŞ OLAN HAK SAHİBİ MİRASÇILARA VERİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 26.10.2009 Tarih, 2008/13374 Esas, 2009/18294 Karar Sayılı İçtihat Metni “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRASBIRAKANIN MİRASININ BORCA BATIK OLDUĞUNDAN DOLAYI MİRASIN REDDİ DAVASI HER ZAMAN AÇILABİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 11.11.2010 Tarih, 2010/6184 Esas, 2010/19049 Karar Sayılı İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN SONRA, TEREKE MALLARINI SAHİPLENEN, KULLANAN, TASARRUFTA BULUNAN MİRASÇININ, MİRASI RED DAVASI KABUL EDİLMEZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 13.06.2013 Tarih, 2013/11164 Esas, 2013/16490 Karar Sayılı İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRAS ÜÇ AY İÇİNDE REDDOLUNABİLİR. BU SÜRE, VASİYETNAME İLE ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN MİRASBIRAKANIN TASARRUFUNUN KENDİLERİNE RESMEN BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 05.05.2008 Tarih, 2007/5913 Esas, 2008/6393 Karar Sayılı İçtihat Metni Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve

Read More
MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRAS ÜÇ AY İÇİNDE REDDOLUNABİLİR. BU SÜRE, YASAL MİRASÇILAR İÇİN MİRASÇI OLDUKLARINI DAHA SONRA ÖĞRENDİKLERİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNÜ ÖĞRENDİKLERİ, VASİYETNAME İLE ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN MİRASBIRAKANIN TASARRUFUNUN KENDİLERİNE RESMEN BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 22.04.2009 Tarih, 2008/2771 Esas, 2009/7763 Karar Sayılı İçtihat Metni Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve

Read More
MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRAS BIRAKANIN EN YAKIN MİRASÇILARININ TAMAMI TARAFINDAN REDDEDİLEN BORCA BATIK MİRAS, SULH HUKUK MAHKEMESİNCE İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE OLUNUR. MİRAS BIRAKANIN ÇOCUKLARI VE EŞİ SAĞ İSE, KARDEŞLERİ EN YAKIN MİRASÇI SAYILMAZLAR

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi 19.06.2015 Tarih, 2015/2166 Esas, 2015/6907 Karar Sayılı İçtihat Metni Davacı tarafından, davalı aleyhine 23.12.2013 gününde verilen dilekçe

Read More
MİRAS HUKUKU

MURİS (MİRASBIRAKAN) MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

MURİS (MİRASBIRAKAN) MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI İlgili Kanun Maddesi ve Dayanak Yargıtay İçtihatları 6098 Sayılı Türk Borçlar

Read More