MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRAS ÜÇ AY İÇİNDE REDDOLUNABİLİR. BU SÜRE, VASİYETNAME İLE ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN MİRASBIRAKANIN TASARRUFUNUN KENDİLERİNE RESMEN BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 05.05.2008 Tarih, 2007/5913 Esas, 2008/6393 Karar Sayılı İçtihat Metni

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Miras üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri, vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar (TMK.md.606)

(TKM.md.546)

Davacının mirasçı olduğunu öğrenme tarihinin Haziran 2007 olarak iddia edilmiş bulunmasına göre, davacıdan bu konuda delilleri sorulup, gösterdiği takdirde toplanarak Türk Medeni Kanununun 606. maddesi (TKM.md.546) uyarınca inceleme yapılıp karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button