SİGORTA HUKUKUYARGI KARARLARI

YURTDIŞINDA İKAMET EDEN, TATİLİNİ GEÇİRMEK İÇİN TÜRKİYE’ DE BULUNAN VE GEÇİCİ OLARAK GETİRDİĞİ ARACI TRAFİK KAZASI SONUCUNDA HASARA UĞRAYAN SİGORTALININ, ARACININ ONARIMINI YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRMESİ HALİNDE, YURT DIŞI TAMİRİNE İLİŞKİN GERÇEK HASAR BEDELİNİN TESPİT EDİLEREK BU BEDELİN TÜRK LİRASI KARŞILIĞININ RÜCUEN TAZMİNİNE KARAR VERİLMELİDİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.06.2015 Tarih, 2014/28 Esas, 2015/1745 Karar Sayılı İçtihat Metni

“…Almanya’da ikamet eden, tatilini geçirmek üzere Türkiye’de bulunan ve geçici olarak getirdiği aracı trafik kazası sonucunda hasara uğrayan sigortalının, aracının onarımını Türkiye’de yapması konusunda zorlanamayacağının kabulü gerekir. Sigorta ettiren, aracını Türkiye’de veya ikamet ettiği ülkede tamir ettirmek konusunda seçimlik hakka sahiptir. Sigorta ettirenin bu seçimlik hakkını ikamet ettiği ülkede tamir ettirme yönünde kullanması durumunda, yurt dışı tamirine ilişkin gerçek hasar bedelinin tespit edilerek bu bedelin Türk Lirası karşılığının rücuen tazminine karar verilmelidir.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından, yurt dışında yetkili servisler tarafından hasar gören aracın parçalarının onarımı yerine daha çok orjinali ile değişimi yapıldığından maliyetin yükseldiği, ülkemizde ise işçilik ücretleri düşük olduğundan, parçaların çoğu kez onarımının yapıldığı, ülkemizdeki onarım maliyetinin bu yüzden düşük olduğu, davalıların zararının Türkiye’de belirlenen gerçek hasar bedeli olması gerektiği görüşü savunulmuşsa da, yukarıda açıklanan nedenlerle bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup, direnme kararı bozulmalıdır.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

hasar tazmini nedir, hasar tazminatını kim öder, hasar tazminat ödemesi nedir, zarar hasar tazmini ne demek, trafik sigortası hasar ödemesi kime yapılır, yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi ne kadar, pert olan araca kasko ne kadar öder, kasko hasar ödemesi kaç gün sürer, kısmi hasar ne demek, hasar onarımı kaç gün sürer, kasko kazayı nasıl karşılar, araç hasar tazmini, onarım bedeli, sigorta

Call Now Button