DİĞERİNİ ORTAK KONUTU TERK ETMEYE ZORLAYAN VEYA HAKLI BİR SEBEP OLMAKSIZIN ORTAK KONUTA DÖNMESİNİ ENGELLEYEN EŞ DE TERK ETMİŞ SAYILIR

Terk Nedir? Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Neler Terk Sayılır? Özel Boşanma Nedeni Mutlak Boşanma Nedeni Türk Medeni Kanunu Madde

Devam

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk Nedir? Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Neler Terk Sayılır? Özel Boşanma Nedeni Mutlak Boşanma Nedeni Türk Medeni Kanunu Madde

Devam

EŞLERİN, DAVA TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞLAR, MEVCUT BOŞANMA DAVASINDA DİKKATE ALINMAZ, OLSA OLSA BAŞKA BİR DAVANIN KONUSUNU OLUŞTURABİLİR

Dava Tarihinden Sonraki Sadakatsiz Davranışları Eşin dava açıldıktan sonra aldatılması Dava açıldıktan sonra aldatmanın kusura etkisi Dava açıldıktan sonra aldatmanın

Devam

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Haysiyetsiz Hayat Sürme Özel Boşanma Nedeni Nisbi Boşanma Nedeni Türk Medeni Kanunu Madde 163, TMK 163   İlgili Kanun Maddesi

Devam

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Akıl Hastalığı Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi Hastalığın Geçmesine Olanak Bulunmaması Hastalığın İyileşme Olanağının Bulunmaması Resmi Sağlık Kurulu Türk Medeni

Devam

YASAL ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Önalım Hakkı Şufa Hakkı Yasal Önalım Hakkı Türk Medeni Kanunu Madde 732, TMK 732 Türk Medeni Kanunu Madde 733, TMK

Devam

TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI HALİNDE SINIRDAŞ TARIMSAL ARAZİ MALİKLERİ DE ÖNALIM HAKKINA SAHİPTİR. TARIMSAL ARAZİ, SINIRDAŞ MALİKLERDEN BİRİNE SATILDIĞI TAKDİRDE, DİĞER SINIRDAŞ MALİKLER ÖNALIM HAKLARINI KULLANAMAZLAR. ÖNALIM HAKKINA SAHİP BİRDEN FAZLA SINIRDAŞ TARIMSAL ARAZİ MALİKİNİN BULUNMASI HALİNDE, TARIMSAL BÜTÜNLÜK ARZ EDEN SINIRDAŞ ARAZİ MALİKİNE ÖNALIMA KONU TARIMSAL ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE KARAR VERİR

Tarımsal arazilerin satılması Ön alım hakkı Komşu arazi ön alım hakkı Tarımsal arazi ön alım hakkı Sınırdaş tarımsal arazi Sınırdaş

Devam

ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Tapu İptali ve Tescil Davası Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Örneği Tapu İptali

Devam

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Para Cezasına İtiraz Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği Trafik Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Trafik Cezasına İtiraz

Devam

DAVALI EŞİN, MANİ BİR DURUM YOK İKEN ÇALIŞMIYOR OLMASI VE ÇALIŞMAK İÇİN BİR GİRİŞİMİNİN DE BULUNMAMASI, EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMAYA İLİŞKİN YASAL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ANLAMINA GELİR VE BOŞANMA NEDENİDİR

Eşin çalışmaması Eşin iş aramaması Evlilik birliğinin giderlerine katılma zorunluluğu Boşanma Davası Boşanma Sebebi Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 18.11.2013 Tarih, 2013/13267

Devam