Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası

AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DİĞERİNİ ORTAK KONUTU TERK ETMEYE ZORLAYAN VEYA HAKLI BİR SEBEP OLMAKSIZIN ORTAK KONUTA DÖNMESİNİ ENGELLEYEN EŞ DE TERK ETMİŞ SAYILIR

Terk Nedir? Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Neler Terk Sayılır? Özel Boşanma Nedeni Mutlak Boşanma Nedeni Türk Medeni Kanunu Madde

Read More
AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

EŞLERİN, DAVA TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞLAR, MEVCUT BOŞANMA DAVASINDA DİKKATE ALINMAZ, OLSA OLSA BAŞKA BİR DAVANIN KONUSUNU OLUŞTURABİLİR

Dava Tarihinden Sonraki Sadakatsiz Davranışları Eşin dava açıldıktan sonra aldatılması Dava açıldıktan sonra aldatmanın kusura etkisi Dava açıldıktan sonra aldatmanın

Read More
AİLE HUKUKU

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Haysiyetsiz Hayat Sürme Özel Boşanma Nedeni Nisbi Boşanma Nedeni Türk Medeni Kanunu Madde 163, TMK 163   İlgili Kanun Maddesi

Read More
AİLE HUKUKU

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Akıl Hastalığı Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi Hastalığın Geçmesine Olanak Bulunmaması Hastalığın İyileşme Olanağının Bulunmaması Resmi Sağlık Kurulu Türk Medeni

Read More
AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DAVALI EŞİN, MANİ BİR DURUM YOK İKEN ÇALIŞMIYOR OLMASI VE ÇALIŞMAK İÇİN BİR GİRİŞİMİNİN DE BULUNMAMASI, EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMAYA İLİŞKİN YASAL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ANLAMINA GELİR VE BOŞANMA NEDENİDİR

Eşin çalışmaması Eşin iş aramaması Evlilik birliğinin giderlerine katılma zorunluluğu Boşanma Davası Boşanma Sebebi Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 18.11.2013 Tarih, 2013/13267

Read More
AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

EŞİNDEN HABERSİZ TAŞINMAZINI SATARAK MALİ KONULARDA GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK, EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA NEDENİDİR

Eşinden habersiz taşınmazı satma Mali Konularda Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Evlilik birliğinin temelinden sarsılması Boşanma Davası Boşanma Sebebi Yargıtay 2.Hukuk

Read More
AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

AKRABALIK VE DİĞER BİR YAKINLIK BAŞLI BAŞINA TANIK BEYANINI DEĞERDEN DÜŞÜRÜCÜ BİR SEBEP SAYILAMAZ. EŞİN, DİĞER EŞE HAKARET ETTİĞİNE DAİR AKRABALARIN TANIKLIĞI GEÇERLİDİR

Şiddetli geçimsizlik nedir? Aile Mahkemelerinde tanıklık Boşanma davasında akrabalar tanıklık edebilir mi? Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası Boşanma

Read More
Call Now Button