yoksulluk nafakası

AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DAVALI EŞİ İLE EŞİT GELİR DÜZEYİNE SAHİP OLAN TARAFIN, YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREKİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 04.07.2018 Tarih, 2016/21392 Esas, 2018/8601 Karar Sayılı İçtihat Metni “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
AİLE HUKUKU

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI  İlgili Kanun Maddesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161.madde Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer

Read More