haksız işgal tazminatı

GAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ, ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENİLMESİNDEN ÖTÜRÜ ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR. ANCAK, O PAYDAŞIN PAYINA KARŞILIK ÇEKİŞMESİZ OLARAK KULLANDIĞI BİR KISIM YER VARSA, AÇACAĞI EL ATMANIN ÖNLENİLMESİ VE ECRİMİSİL DAVASININ DİNLENME OLANAĞI YOKTUR

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 20.12.2018 Tarih, 2018/4710 Esas, 2018/15784 Karar Sayılı İçtihat Metni Dava, mülkiyet hakkında dayalı ecrimisil isteğine ilişkindir. Davacılar,

Read More
Call Now Button