VEKALETNAME

Vekaletname çıkartılacak avukatın Ad/Soyad/T.C.Kimlik No/Adres Bilgileri alınmalı ve yurtiçinde herhangi bir notere yurtdışında Konsolosluklara gidilmelidir.

GENEL DAVA VEKALETNAMESİ ÇIKARTILIRKEN NELERE DİKKATE EDİLMELİDİR

1-Gerçek kişiler vekaletname düzenletirken, nüfuz cüzdanı, pasaport veya nüfus müdürlüğünden alınmış, kimlik belgesi yerine geçen bir belgenin ibrazı gerekmektedir.

2-Şirketler ve diğer tüzel kişiler vekaletname düzenletirken, imza sirküleri ve yetkili olunduğuna dair belgenin ibrazı gerekmektedir.

3-Davada aynı tarafta olmaları ve aralarında menfaat çatışması olmaması halinde birden çok gerçek kişi tek vekaletname ile bir veya birden çok vekile vekalet verebilmektedir.

4-Şirketler adına vekaletname çıkartılırken, aynı vekaletnamede hem şirket yetkilisinin kendi adına hem de şirket adına vekalet vermesi mümkündür.

5-Çıkartılacak vekaletnamede “ Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etme, çek bedellerini tahsil, çekleri cirolama, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapma, banka sorumluluk bedelini tahsil, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad soyad değiştirme davası açma, tapuya hükmen tescil, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil” yetkilerinin bulunması tekrar tekrar vekaletname çıkartmanızın önüne geçecektir.

6-Gayrimenkul işlemlerine ilişkin vekaletnamede, işlem yapılacak gayrimenkulün tapu kayıt bilgilerinin bildirilmesi ve vekaletnamede yer alması gerekmektedir.

7-Veraset ve intikal işlemleri ile ilgili vekaletname düzenletilirken, vasiyetnamenin kabulü ve reddi işlemleri ile ilgili olarak da özel yetkilerin vekaletnamede olması yapılacak işlemleri kolaylaştıracaktır.

BOŞANMA-TANIMA-TENFİZ DAVASI İÇİN VEKALETNAME ÇIKARTILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

1-Genel Dava Vekaletnamesinden farklı olan söz konusu vekaletnameler çıkartılırken bu hususun noterlik çalışanına belirtilmesi gerekmektedir.

2-Söz konusu vekaletnameler fotoğraflı olarak çıkartıldıklarından dolayı, iki adet vesikalık fotoğraf ile nüfuz cüzdanı, pasaport veya nüfus müdürlüğünden alınmış, kimlik belgesi yerine geçen bir belgenin ibrazı gerekmektedir.

YURTDIŞINDA VEKALETNAME ÇIKARTILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

1-Yurtdışında vekaletname çıkartılırken Türkiye Cumhuriyet Konsolosluklarından çıkartılacak vekaletnamenin, posta ile Türkiye’ ye gönderilmesine gerek bulunmamakta olup, yurt içinde herhangi bir noterlikten söz konusu vekaletnamenin onaylı örneği tekrar çıkartılabilecektir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button