tedbir nafakası

AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DAVANIN BAŞINDAN BU YANA DAVACI TARAF YANINDA KALAN ORTAK ÇOCUK İÇİN, DAVA TARİFİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DAVALI TARAF LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 10.10.2016 Tarih, 2015/20252 Esas, 2016/13678 Karar Sayılı İçtihat Metni “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
AİLE HUKUKU

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI  İlgili Kanun Maddesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161.madde Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer

Read More