icra iflas kanunu 72

İCRA İFLAS HUKUKU

İSTİRDAT DAVASI

İcra İflas Kanunu Madde 72 :Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.

Read More
İCRA İFLAS HUKUKU

MENFİ TESPİT DAVASI

İcra İflas Kanunu Madde 72 :Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.

Read More
Call Now Button