haksız işgal tazminatı davasında zaman aşımı

GAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ, ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENİLMESİNDEN ÖTÜRÜ ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR. ANCAK, O PAYDAŞIN PAYINA KARŞILIK ÇEKİŞMESİZ OLARAK KULLANDIĞI BİR KISIM YER VARSA, AÇACAĞI EL ATMANIN ÖNLENİLMESİ VE ECRİMİSİL DAVASININ DİNLENME OLANAĞI YOKTUR

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 20.12.2018 Tarih, 2018/4710 Esas, 2018/15784 Karar Sayılı İçtihat Metni Dava, mülkiyet hakkında dayalı ecrimisil isteğine ilişkindir. Davacılar,

Read More
GAYRİMENKUL HUKUKU

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI

Ecrimisil davası nasil acilir? Ecrimisil hangi tarihten itibaren istenebilir? Haksız işgalin önlenmesi davası nerede açılır? Haksız işgal davasını kimler açabilir?

Read More
Call Now Button