ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU

Boşanma Davaları

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Mal Rejimleri Davaları

Değer Artış Payı Alacağı Davası

Eksik Katılma Alacağı Davası

Katılma Alacağı Davası

Katkı Payı Alacağı Davası 

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

Koruma Talepleri

Nafaka Davası

Velayet Davası

İŞ HUKUKU

Arabuluculuk Süreci

Ceza Koşulu Davası

Eşit Davranmama Tazminatı Davası

Fazla Çalışma Ücreti Davası

Hafta Tatili Ücreti Davası

İhbar Tazminatı Davası

İş Arama İzni Davası

İş Kaybı Tazminat Davası

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları

İşe İade Davası

Kıdem Tazminatı Davası

Kötü niyet Tazminatı Davası

Sendikal Tazminat Davası

Toplu İş Sözleşmesi Davası

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Davası

Ücret Alacağı Davası

Yıllık Ücretli İzin Davası

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ecrimisil Davası

El Atmanın Önlenmesi Davaları

Çaplı Taşınmaza El atmanın Önlenmesi Davası

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan El atmanın Önlenmesi Davası

Paydaşlar Arasında El atmanın Önlenmesi Davası

Kamulaştırma Davası

Tapu İptali Ve Tescil Davaları

Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

İrade Sakatlığı (Hata, Hile, Tehdit, Gabin) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanan Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ketm-i Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ölünceye Kadar Bakma Anlaşması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Önalım Hakkı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Taşınmaz Satış Vaadi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu Kaydı Düzeltme Davası

Yıkım Davası

MİRAS HUKUKU

Mal Paylaşımı Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasın Reddi Davası

Muris Muvazaası Davası

Tenkis Davası

Tespit Davası

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

CEZA HUKUKU

Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

Çocuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

İstinaf ve Yargıtay Aşamalarında Yapılan Duruşma Dahil Tüm İşlemler

Soruşturma, Kovuşturma Evresindeki Tüm Yazışmalar, İtirazlar, Başvurular

Sulh Ceza Hakimliklerindeki Adli Kontrol, Tutuklama Duruşmaları

Uzlaştırma Süreci

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button