velayet

AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DAVANIN BAŞINDAN BU YANA DAVACI TARAF YANINDA KALAN ORTAK ÇOCUK İÇİN, DAVA TARİFİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DAVALI TARAF LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 10.10.2016 Tarih, 2015/20252 Esas, 2016/13678 Karar Sayılı İçtihat Metni “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

EŞLERDEN BİRİNİN MADDİ DURUMUNUN DİĞERİNDEN İYİ OLMASI, ORTAK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN O EŞE VERİLMESİ İÇİN GEREKÇE OLUŞTURMAZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 14.07.2009 Tarih, 2009/8906 Esas, 2009/14025 Karar Sayılı İçtihat Metni “Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece

Read More
AİLE HUKUKU

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI  İlgili Kanun Maddesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra 3 Madde 166- Evlilik birliği, ortak

Read More