YASAL ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Önalım Hakkı Şufa Hakkı Yasal Önalım Hakkı Türk Medeni Kanunu Madde 732, TMK 732 Türk Medeni Kanunu Madde 733, TMK

Devam

TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI HALİNDE SINIRDAŞ TARIMSAL ARAZİ MALİKLERİ DE ÖNALIM HAKKINA SAHİPTİR. TARIMSAL ARAZİ, SINIRDAŞ MALİKLERDEN BİRİNE SATILDIĞI TAKDİRDE, DİĞER SINIRDAŞ MALİKLER ÖNALIM HAKLARINI KULLANAMAZLAR. ÖNALIM HAKKINA SAHİP BİRDEN FAZLA SINIRDAŞ TARIMSAL ARAZİ MALİKİNİN BULUNMASI HALİNDE, TARIMSAL BÜTÜNLÜK ARZ EDEN SINIRDAŞ ARAZİ MALİKİNE ÖNALIMA KONU TARIMSAL ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE KARAR VERİR

Tarımsal arazilerin satılması Ön alım hakkı Komşu arazi ön alım hakkı Tarımsal arazi ön alım hakkı Sınırdaş tarımsal arazi Sınırdaş

Devam

ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Tapu İptali ve Tescil Davası Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Örneği Tapu İptali

Devam

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Para Cezasına İtiraz Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği Trafik Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Trafik Cezasına İtiraz

Devam

DAVALI EŞİN, MANİ BİR DURUM YOK İKEN ÇALIŞMIYOR OLMASI VE ÇALIŞMAK İÇİN BİR GİRİŞİMİNİN DE BULUNMAMASI, EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMAYA İLİŞKİN YASAL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ANLAMINA GELİR VE BOŞANMA NEDENİDİR

Eşin çalışmaması Eşin iş aramaması Evlilik birliğinin giderlerine katılma zorunluluğu Boşanma Davası Boşanma Sebebi Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 18.11.2013 Tarih, 2013/13267

Devam

EŞİNDEN HABERSİZ TAŞINMAZINI SATARAK MALİ KONULARDA GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK, EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA NEDENİDİR

Eşinden habersiz taşınmazı satma Mali Konularda Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Evlilik birliğinin temelinden sarsılması Boşanma Davası Boşanma Sebebi Yargıtay 2.Hukuk

Devam