SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN GÜMRÜK MEMURLARINA BEYAN AŞAMASINA GELMEDEN KOLLUK KUVVETLERİNCE ELE GEÇİRİLMESİ HALİNDE “TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN UYUŞTURUCU MADDE İHRAÇ ETME SUÇU” DEĞİL “UYUŞTURUCU MADDE NAKLETME SUÇU” MEYDANA GELİR

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 29.09.2020 Tarih, 2020/823 Esas, 2020/4445 Karar Sayılı İçtihat Metni “1- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma

Devam